Prvá Mojžišova 41:1–57

41  Po dvoch rokoch mal faraón sen.+ Snívalo sa mu, že stojí pri Níle.  Z Nílu vystupovalo sedem pekných a tučných kráv a pásli sa popri rieke.+  Za nimi z rieky vystupovalo sedem škaredých a chudých kráv a postavili sa na breh vedľa tých tučných.  Tie škaredé a chudé kravy zožrali tých sedem pekných a tučných. Vtom sa faraón prebudil.  Potom zaspal a mal ďalší sen. Snívalo sa mu, že z jedného stebla vyrástlo sedem plných a pekných klasov.+  Po nich vyrástlo sedem chudých klasov, spálených východným vetrom.  A chudé klasy pohltili sedem plných a pekných klasov. Nato sa faraón prebudil a uvedomil si, že to bol sen.  Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zvolať všetkých mágov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny. Ale nikto ich faraónovi nevedel vyložiť.  Vtedy hlavný čašník povedal faraónovi: „Musím dnes spomenúť svoje previnenia. 10  Raz sa faraón rozhneval na svojich sluhov, na mňa a na hlavného pekára, a uvrhol nás do väzenia v dome veliteľa stráže.+ 11  Jednej noci sa nám obom sníval sen, ale každý sen mal iný význam.+ 12  Bol tam s nami mladý Hebrej, sluha veliteľa stráže.+ Keď sme mu vyrozprávali naše sny,+ vysvetlil nám, čo znamenajú. 13  A presne ako nám ich vyložil, tak sa stalo. Ja som sa vrátil na svoje miesto, ale pekára obesili.“+ 14  Keď to faraón počul, prikázal, aby Jozefa rýchlo priviedli z väzenia.*+ Jozef sa oholil, prezliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. 15  Faraón mu povedal: „Mal som sen, ale nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že keď ti niekto porozpráva sen, dokážeš podať jeho výklad.“+ 16  Jozef odpovedal faraónovi: „Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivý výklad.“+ 17  A tak faraón vyrozprával Jozefovi svoj sen: „Snívalo sa mi, že stojím na brehu rieky Níl. 18  Z Nílu vystupovalo sedem pekných a tučných kráv a pásli sa popri rieke.+ 19  Za nimi vystupovalo sedem ďalších kráv, no tie vyzerali biedne, boli škaredé a chudé. Také škaredé kravy som nevidel v celom Egypte. 20  A tie chudé a škaredé kravy zožrali tých sedem tučných kráv. 21  Hoci ich zožrali, nebolo to na nich vidieť, vyzerali rovnako zle ako predtým. Vtom som sa prebudil. 22  Potom som vo sne videl, ako z jedného stebla vyrástlo sedem plných, pekných klasov.+ 23  Po nich vyrástlo sedem prázdnych, chudých klasov, spálených východným vetrom. 24  A chudé klasy pohltili tých sedem pekných. Vyrozprával som to mágom,+ ale nikto mi to nevedel vysvetliť.“+ 25  Jozef povedal faraónovi: „Oba faraónove sny znamenajú to isté. Pravý Boh oznámil faraónovi, čo sa chystá urobiť.+ 26  Sedem pekných kráv je sedem rokov a sedem pekných klasov je tiež sedem rokov. Je to jeden a ten istý sen. 27  Tých sedem chudých a škaredých kráv, ktoré vyšli po nich, je sedem rokov a sedem prázdnych klasov, spálených východným vetrom, je tiež sedem rokov – budú to roky hladu. 28  Teda ako som povedal, pravý Boh faraónovi ukázal, čo sa chystá urobiť. 29  Nasledujúcich sedem rokov bude v celom Egypte veľká hojnosť. 30  Ale po nich príde sedem rokov hladu a na všetku hojnosť v egyptskej krajine sa zabudne. Hlad zničí celú krajinu.+ 31  Ten hlad bude taký krutý, že na predchádzajúcu hojnosť si už nikto nespomenie. 32  A to, že sen sa faraónovi dva razy zopakoval, znamená, že pravý Boh je pevne rozhodnutý urobiť to a urobí to čoskoro. 33  Nech teraz faraón vyhľadá rozvážneho a múdreho muža a poverí ho správou Egypta. 34  Okrem toho nech ustanoví dozorcov, ktorí budú v Egypte počas siedmich rokov hojnosti+ vyberať pätinu úrody. 35  Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú obilie, uskladňujú ho v mestách a strážia ho. To obilie bude patriť faraónovi.+ 36  Bude slúžiť pre celú krajinu ako zásoba na sedem rokov hladu, ktorý nastane v Egypte. A krajina nebude zničená hladom.“+ 37  Faraónovi a všetkým jeho sluhom sa tento návrh páčil. 38  A faraón im povedal: „Nájde sa vhodnejší muž, ako je tento, v ktorom je Boží duch?“ 39  Potom faraón povedal Jozefovi: „Keďže Boh ti zjavil toto všetko, rozvážnejšieho a múdrejšieho muža ako ty nenájdeme. 40  Dosadím ťa nad svojím domom a môj ľud ťa bude vo všetkom poslúchať.+ Len ja ako kráľ* budem mať vyššie postavenie ako ty.“ 41  A faraón dodal: „Dávam ti moc nad celou egyptskou krajinou!“+ 42  Z ruky si sňal pečatný prsteň a dal ho na ruku Jozefovi, obliekol ho do šiat z jemného plátna a na krk mu dal zlatý náhrdelník. 43  Dal ho voziť vo svojom druhom najlepšom voze a vyvolávať pred ním: „Avréch!“* Tak ho dosadil nad celou egyptskou krajinou. 44  Faraón povedal Jozefovi: „Som faraón, ale v celom Egypte nesmie nikto nič urobiť* bez tvojho súhlasu.“+ 45  Potom dal faraón Jozefovi meno Cafenát-Paneach a dal mu za manželku Asenat,+ dcéru Potiferu, kňaza z Ónu.* A Jozef začal spravovať* egyptskú krajinu.+ 46  Keď sa Jozef postavil pred* faraóna, egyptského kráľa, mal 30 rokov.+ Potom odišiel od faraóna a cestoval po celej egyptskej krajine. 47  Počas siedmich rokov hojnosti zem prinášala bohatú úrodu.* 48  Jozef počas tých siedmich rokov zhromažďoval všetko obilie z egyptskej krajiny a skladoval ho v mestách. V každom meste uskladnil obilie z okolitých polí. 49  Nahromadil toľko obilia, až ho prestali vážiť, lebo ho bolo ako morského piesku. 50  Skôr ako prišiel prvý rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia,+ ktorých mu porodila Asenat, dcéra Potiferu, kňaza z Ónu.* 51  Prvorodenému dal Jozef meno Manašše,*+ lebo povedal: „Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie a na celú domácnosť môjho otca.“ 52  Druhému dal meno Efraim,*+ lebo povedal: „Boh ma v krajine môjho utrpenia urobil plodným.“+ 53  Sedem rokov hojnosti v egyptskej krajine sa skončilo+ 54  a začalo sa sedem rokov hladu, ako povedal Jozef.+ Hlad nastal vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bol dostatok jedla.*+ 55  Keď sa hlad rozšíril po celej egyptskej krajine, ľudia prosili faraóna o chlieb.+ Faraón povedal všetkým Egypťanom: „Choďte k Jozefovi a urobte, čo vám povie.“+ 56  A hlad sa rozšíril po celom svete.+ Vtedy Jozef otvoril všetky sýpky a predával obilie Egypťanom,+ lebo hlad v celom Egypte sa rozmáhal. 57  Do Egypta prichádzali ľudia z celej zeme, aby kupovali od Jozefa obilie, lebo hlad na celej zemi bol veľmi veľký.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „z diery; z cisterny“.
Al. „Len o trón“.
Toto zvolanie bolo zjavne výzvou na prejavenie pocty.
Dosl. „zodvihnúť ruku alebo nohu“.
Čiže z Heliopolisu.
Al. „cestovať po“.
Al. „vstúpil do služieb“.
Dosl. „rodila plným priehrštím“.
Čiže z Heliopolisu.
Význ. „ten, kto dáva zabudnúť“.
Význ. „dvojnásobne plodný“.
Dosl. „chleba“.