Prejsť na článok

Prejsť na obsah

20. OTÁZKA

Ako môžete mať plný úžitok z čítania Biblie?

PRI ČÍTANÍ BIBLIE SI KLAĎTE TIETO OTÁZKY:

Čo sa z toho dozvedám o Jehovovi?

Ako táto pasáž súvisí s celkovým posolstvom Biblie?

Ako to môžem uplatniť vo svojom živote?

Ako môžem tieto verše použiť na pomoc druhým?

„Tvoje slovo je lampou mojim krokom a svetlom môjmu chodníku.“

(Žalm 119:105)