Prejsť na článok

Prejsť na obsah

18. OTÁZKA

Ako si vytvoriť blízky vzťah k Bohu?

„Ty vypočúvaš modlitby, k tebe prídu ľudia každého druhu.“

(Žalm 65:2)

„Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na vlastný úsudok. Pamätaj naňho na všetkých svojich cestách a on urovná tvoje chodníky.“

(Príslovia 3:5, 6)

„To znamená večný život, že spoznávajú teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“

(Ján 17:3)

„[Boh] nie je ďaleko od nikoho z nás.“

(Skutky 17:27)

„Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla a s ňou aj vaše presné poznanie a dobrý úsudok.“

(Filipanom 1:9)

„Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech o ňu prosí Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitiek, a dostane ju.“

(Jakub 1:5)

„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy nerozhodní.“

(Jakub 4:8)

„Láska k Bohu spočíva v tom, že dodržiavame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.“

(1. Jána 5:3)