Prvá Mojžišova 45:1–28

45  V tej chvíli už Jozef nedokázal pred sluhami ovládať svoje city+ a zvolal: „Nech všetci odídu!“ A tak pri nich nebol nikto, keď sa dal spoznať svojim bratom.+  Vtedy sa tak hlasno rozplakal, že ho počuli aj Egypťania a dozvedeli sa o tom aj vo faraónovom paláci.  Jozef povedal svojim bratom: „To som ja, Jozef. Žije ešte môj otec?“ Ale jeho bratia boli takí ohromení, že mu neboli schopní odpovedať.  Jozef ich vyzval: „Poďte bližšie, prosím.“ A tak prišli až k nemu. Povedal: „Som váš brat Jozef, ktorého ste predali do Egypta.+  Ale teraz sa netrápte a neobviňujte jeden druhého, že ste ma sem predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby vám zachránil život.+  V krajine je už dva roky hlad+ a pred nami je ešte päť rokov, keď sa nebude orať ani žať.  Ale Boh ma poslal pred vami, aby som zachoval váš rod+ na zemi* a aby ste sa dožili veľkej záchrany.  Nie vy ste ma sem poslali, ale pravý Boh. On ma urobil faraónovým hlavným radcom,* pánom celého jeho domu a vládcom nad celým Egyptom.+  Rýchlo sa vráťte k môjmu otcovi a povedzte mu: ‚Toto hovorí tvoj syn Jozef: „Boh ma urobil pánom nad celým Egyptom.+ Príď ku mne čo najskôr.+ 10  Budeš bývať v kraji Góšen+ a budeš mi nablízku – ty, tvoji synovia, tvoji vnuci, tvoje stáda dobytka a všetko, čo máš. 11  Postarám sa, aby si mal čo jesť, ty a tvoja domácnosť a všetko, čo máš, aby si neschudobnel, lebo pred nami je ešte päť rokov hladu.“‘+ 12  A vy i môj brat Benjamín na vlastné oči vidíte, že som to naozaj ja.+ 13  Povedzte môjmu otcovi o celej mojej sláve v Egypte a o všetkom, čo ste videli. Poponáhľajte sa a čo najrýchlejšie ho priveďte.“ 14  Potom padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku a rozplakal sa. Benjamín ho objal a plakal s ním.+ 15  A Jozef pobozkal všetkých svojich bratov, objímal ich a plakal. Potom sa s ním jeho bratia rozprávali. 16  Keď sa správa o príchode Jozefových bratov dostala do faraónovho paláca, faraón a jeho sluhovia sa potešili. 17  Faraón povedal Jozefovi: „Odkáž svojim bratom: ‚Urobte toto: Naložte náklad na svoje zvieratá a choďte do Kanaánu. 18  Vezmite svojho otca a svoje rodiny a príďte sem ku mne. Dám vám to najlepšie, čo je v Egypte, a budete jesť* najlepšie plody* krajiny.‘+ 19  A prikáž im:+ ‚Vezmite si z egyptskej krajiny vozy,+ posaďte na ne svoje deti, svoje manželky a svojho otca a príďte sem.+ 20  A nesmúťte za tým, čo opustíte,+ lebo to najlepšie z celej egyptskej krajiny bude vaše.‘“ 21  A synovia Izraela to urobili. Jozef im dal na faraónov príkaz vozy a zásoby na cestu. 22  Každému z nich dal odev na preoblečenie, ale Benjamínovi dal 300 kúskov striebra a päť odevov na preoblečenie.+ 23  A svojmu otcovi poslal desať oslov, ktoré niesli dobré veci Egypta, a desať oslíc, ktoré niesli obilie, chlieb a potraviny otcovi na cestu. 24  Potom sa s bratmi rozlúčil, a keď odchádzali, povedal im: „Cestou sa nehádajte.“+ 25  A tak odišli z Egypta a prišli k svojmu otcovi Jakobovi do Kanaánu. 26  Oznámili mu: „Jozef žije a vládne nad celou egyptskou krajinou!“+ Ale jeho srdce zostalo chladné, lebo im neveril.+ 27  No keď mu zopakovali všetko, čo im Jozef hovoril, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jakob* úplne ožil. 28  Vtedy Izrael zvolal: „Už vám verím! Môj syn Jozef žije! Pôjdem, aby som ho pred smrťou ešte videl.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „som vám zachoval ostatok v krajine“.
Dosl. „faraónovým otcom“.
Al. „sa živiť“.
Dosl. „tuk“.
Dosl. „duch Jakoba, ich otca“.