Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-G

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Posledné dni Ježišovej služby – Jeruzalem a okolie (1. časť)

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

33, 8. nisana

Betánia

šesť dní pred Pesachom Ježiš prichádza do Betánie

     

11:55–12:1

9. nisana

Betánia

Mária mu vylieva olej na hlavu i nohy

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betánia – Betfage – Jeruzalem

triumfálne vchádza do Jeruzalema na osliatku

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10. nisana

Betánia – Jeruzalem

preklína figovník; znova vyháňa obchodníkov z chrámu

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jeruzalem

hlavní kňazi a znalci Zákona sa ho snažia zabiť

 

11:18, 19

19:47, 48

 

prehovorí Jehova; Ježiš predpovedá, že bude zabitý; Židia v neho neuverili, ako prorokoval Izaiáš

     

12:20-50

11. nisana

Betánia – Jeruzalem

poučenie z uschnutého figovníka

21:19-22

11:20-25

   

chrám v Jeruzaleme

odporcovia spochybňujú jeho právomoc; podobenstvo o dvoch synoch

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

podobenstvo o násilných vinohradníkoch a o svadobnej hostine

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

odpovedá na otázky o dani, vzkriesení a najdôležitejšom prikázaní

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

pýta sa, čí syn je Kristus

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

beda znalcom Zákona a farizejom

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

všíma si dar vdovy

 

12:41-44

21:1-4

 

Olivový vrch

znamenie jeho budúcej prítomnosti

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

podobenstvo o 10 pannách, o talentoch a o ovciach a capoch

25:1-46

     

12. nisana

Jeruzalem

židovskí vodcovia sa ho snažia zabiť

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judáš pripravuje zradu

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13. nisana (štvrtok popoludní)

Jeruzalem a okolie

dáva pokyny na prípravu posledného Pesachu

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14. nisana (štvrtok večer)

Jeruzalem

slávi Pesach s apoštolmi

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

umýva apoštolom nohy

     

13:1-20