Prejsť na článok

Prejsť na obsah

4. OTÁZKA

Je Biblia vedecky presná?

„Rozťahuje severnú oblohu nad prázdnotou, vešia zem na ničom.“

(Jób 26:7)

„Všetky rieky tečú do mora, a predsa sa more nepreplní. Vracajú sa na miesto, kde pramenia, aby odtiaľ znova tiekli.“

(Kazateľ 1:7)

„Je ten, ktorý býva nad kruhom zeme.“

(Izaiáš 40:22)