Prvá Mojžišova 23:1–20

  • Sárina smrť a kúpa miesta na pochovávanie (1 – 20)

23  Sára sa dožila 127 rokov.+  Zomrela v Kirjat-Arbe,+ čiže v Hebrone,+ v kanaánskej krajine.+ Abrahám smútil za Sárou a oplakával ju.  Potom Abrahám vstal od svojej mŕtvej manželky a povedal Chetovým synom:+  „Som medzi vami cudzincom a prisťahovalcom.+ Predajte mi u vás miesto na pochovávanie, aby som tam pochoval svoju manželku.“  Chetovi synovia odpovedali Abrahámovi:  „Počúvaj, môj pane. Si medzi nami Božím* kniežaťom.+ Pochovaj svoju manželku v najlepšej z našich hrobiek. Nikto z nás ti neodoprie svoju hrobku, aby si v nej pochoval svoju manželku.“  Abrahám vstal, poklonil sa obyvateľom tej krajiny, Chetovým synom,+  a povedal: „Ak súhlasíte, aby som tu pochoval svoju manželku, vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Cocharovho syna Efrona,  aby mi predal svoju jaskyňu Machpela, ktorá je na okraji jeho poľa. Nech mi ju predá vo vašej prítomnosti za plnú cenu v striebre,+ aby som mal miesto na pochovávanie.“+ 10  Efron vtedy sedel medzi Chetovými synmi. A Chetita Efron odpovedal Abrahámovi v prítomnosti Chetových synov a všetkých, čo sa zhromaždili pri mestskej bráne:+ 11  „Nie, môj pane! Vypočuj ma. Dávam ti pole i jaskyňu, ktorá je na ňom. Dávam ti ju v prítomnosti synov svojho ľudu. Pochovaj tam svoju manželku.“ 12  Abrahám sa poklonil pred obyvateľmi tej krajiny 13  a v ich prítomnosti povedal Efronovi: „Počúvaj ma, prosím! Pole od teba kúpim za plnú cenu. Vezmi si odo mňa striebro a ja tam pochovám svoju manželku.“ 14  Vtedy Efron odpovedal Abrahámovi: 15  „Počúvaj, môj pane. Pozemok má cenu 400 šekelov* striebra, ale to nie je podstatné.* Choď a pochovaj tam svoju manželku.“ 16  Abrahám počúvol Efrona a navážil mu toľko striebra, koľko mu povedal v prítomnosti Chetových synov: 400 šekelov* striebra podľa váhy bežnej u kupcov.+ 17  Tak Efronovo pole v Machpele, ktoré bolo naproti Mamre – pole, jaskyňa a všetky stromy, ktoré boli na poli –, prešli 18  do Abrahámovho vlastníctva. Kúpil ho v prítomnosti Chetových synov a všetkých, čo sa zhromaždili pri mestskej bráne. 19  Potom Abrahám pochoval svoju manželku Sáru v jaskyni na poli v Machpele naproti Mamre, čiže Hebronu, v kanaánskej krajine. 20  Tak Chetovi synovia dali Abrahámovi pole a jaskyňu, ktorá bola na ňom, aby tam mohol pochovávať svojich mŕtvych.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „veľkým“.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Dosl. „čo je to medzi mnou a tebou?“
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.