Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B12-A

Posledný týždeň Ježišovho života na zemi (1. časť)

Jeruzalem a okolie

 1. chrám

 2. Getsemanská záhrada (?)

 3. miestodržiteľský palác

 4. Kaifášov dom (?)

 5. palác Herodesa Antipasa (?)

 6. rybník Betzata (Betezda)

 7. rybník Siloam

 8. sieň Sanhedrinu (?)

 9. Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

    Prejsť na deň:  8. nisan |  9. nisan |  10. nisan |  11. nisan

 8. nisana (sabat)

ZÁPAD SLNKA (u Židov trval deň od západu slnka do západu slnka)

 • šesť dní pred Pesachom Ježiš prichádza do Betánie

VÝCHOD SLNKA

ZÁPAD SLNKA

 9. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • večeria u malomocného Šimona

 • Mária ho natiera nardom

 • prichádzajú Židia, aby videli Ježiša a Lazara

VÝCHOD SLNKA

 • Ježiš triumfálne vchádza do Jeruzalema

 • vyučuje v chráme

ZÁPAD SLNKA

 10. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • nocuje v Betánii

VÝCHOD SLNKA

 • zavčas rána ide do Jeruzalema

 • vyháňa obchodníkov z chrámu

 • Jehova prehovorí z neba

ZÁPAD SLNKA

 11. nisana

ZÁPAD SLNKA

VÝCHOD SLNKA

 • vyučuje v chráme, hovorí podobenstvá

 • odsudzuje farizejov

 • všíma si dar vdovy

 • na Olivovom vrchu predpovedá zničenie Jeruzalema a znamenie svojej budúcej prítomnosti

ZÁPAD SLNKA