Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B12-A

Posledný týždeň Ježišovho života na zemi (1. časť)

8. nisana (sabat)

ZÁPAD SLNKA (u Židov trval deň od západu slnka do západu slnka)

 • šesť dní pred Pesachom Ježiš prichádza do Betánie

VÝCHOD SLNKA

ZÁPAD SLNKA

9. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • večeria u malomocného Šimona

 • Mária ho natiera nardom

 • prichádzajú Židia, aby videli Ježiša a Lazara

VÝCHOD SLNKA

 • Ježiš triumfálne vchádza do Jeruzalema

 • vyučuje v chráme

ZÁPAD SLNKA

10. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • nocuje v Betánii

VÝCHOD SLNKA

 • zavčas rána ide do Jeruzalema

 • vyháňa obchodníkov z chrámu

 • Jehova prehovorí z neba

ZÁPAD SLNKA

11. nisana

ZÁPAD SLNKA

VÝCHOD SLNKA

 • vyučuje v chráme, hovorí podobenstvá

 • odsudzuje farizejov

 • všíma si dar vdovy

 • na Olivovom vrchu predpovedá zničenie Jeruzalema a znamenie svojej budúcej prítomnosti

ZÁPAD SLNKA