Prvá Mojžišova 38:1–30

38  V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a rozložil si stan pri Adullamcovi, ktorý sa volal Chíra.  Júda tam uvidel dcéru Kanaánca,+ ktorého meno bolo Šua, vzal si ju za ženu a mal s ňou pomer.  Otehotnela, porodila syna a on mu dal meno Er.+  Potom znovu otehotnela, porodila syna a nazvala ho Onan.  Porodila ešte jedného syna a dala mu meno Šela. Ten sa narodil, keď boli* v Achzíbe.*+  Júda vybral pre svojho prvorodeného syna Era manželku, ktorá sa volala Támar.+  Ale to, čo robil Júdov prvorodený syn Er, sa Jehovovi nepáčilo, preto ho Jehova usmrtil.  A tak Júda povedal Onanovi: „Ožeň sa s bratovou manželkou a splň si švagrovskú povinnosť.* Maj s ňou styk a zaisti svojmu bratovi potomstvo.“+  Onan však vedel, že potomstvo mu nebude patriť,+ preto keď mal pomer s manželkou svojho brata, vypúšťal semeno na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka.+ 10  To, čo robil, bolo v Jehovových očiach zlé a usmrtil aj jeho.+ 11  Vtedy Júda povedal svojej neveste Támar: „Bývaj v dome svojho otca a nevydávaj sa znovu, kým nedorastie môj syn Šela.“ Povedal to, lebo sa bál, že aj jeho syn Šela by mohol zomrieť ako jeho bratia.+ Támar sa teda vrátila k svojmu otcovi. 12  Po nejakom čase zomrela Júdova manželka, Šuova dcéra.+ Keď sa Júdovi skončilo obdobie smútku, šiel so svojím priateľom Adullamcom Chírom+ k strihačom oviec do Timny.+ 13  Támar oznámili: „Tvoj svokor ide do Timny strihať ovce.“ 14  Len čo to počula, odložila vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu do Enajimu, ktorý je na ceste do Timny. Urobila to, lebo videla, že hoci Šela dorástol, nebola mu daná za manželku.+ 15  Keď ju Júda uvidel, považoval ju za prostitútku, lebo si zahalila tvár. 16  Podišiel k nej na kraj cesty a povedal: „Dovoľ mi s tebou stráviť noc.“ Nevedel, že je to jeho nevesta.+ Ale ona sa spýtala: „Čo mi za to dáš?“ 17  „Pošlem ti kozľa zo svojho stáda,“ odpovedal. Ale ona pokračovala: „Dáš mi nejaký záloh, kým ho pošleš?“ 18  Spýtal sa: „Aký záloh ti mám dať?“ „Svoj pečatný prsteň,+ šnúrku a palicu, čo máš v ruke,“ odpovedala. Dal jej to, mal s ňou styk a ona s ním otehotnela. 19  Potom vstala a odišla. Odložila závoj a obliekla si vdovské šaty. 20  A Júda poslal svojho priateľa Adullamca,+ aby dal žene kozľa a zobral od nej záloh, ale ten ju nikde nenašiel. 21  Vypytoval sa tamojších ľudí: „Kde je tá chrámová prostitútka, ktorá bola v Enajime pri ceste?“ Oni odpovedali: „Žiadna chrámová prostitútka tu nikdy nebola.“ 22  Vrátil sa k Júdovi a povedal: „Nenašiel som ju a aj tamojší ľudia hovoria, že tam žiadna chrámová prostitútka nikdy nebola.“ 23  Júda povedal: „Nech si to nechá, aby sme si neurobili hanbu. To kozľa som jej poslal, ale nenašiel si ju.“ 24  Asi o tri mesiace Júdovi oznámili: „Z tvojej nevesty Támar sa stala prostitútka a teraz je tehotná.“ Júda povedal: „Vyveďte ju a spáľte.“*+ 25  Keď ju vyvádzali, odkázala svojmu svokrovi: „Som tehotná s mužom, ktorému patrí toto.“ A dodala: „Pozri, prosím, čí je ten pečatný prsteň, šnúrka a palica.“+ 26  Júda si to pozrel a povedal: „Zachovala sa lepšie ako ja, lebo som ju nedal svojmu synovi Šelovi.“+ A potom s ňou už nemal styk. 27  Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že bude mať dvojčatá. 28  Pri pôrode jedno vystrčilo ruku. Pôrodná baba hneď vzala červenú niť a uviazala mu ju okolo ruky so slovami: „Tento vyšiel prvý.“ 29  Ale on stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Zvolala: „Urobil si si pre seba poriadnu trhlinu!“ A dali mu meno Perec.*+ 30  Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť, a toho nazvali Zerach.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bol“. Vzťahuje sa na Júdu.
Al. „v Kezíbe“, podľa masoretského textu.
Pozri Slovník pojmov, heslo „švagrovské manželstvo“.
Čiže mali ju usmrtiť a potom spáliť.
Význ. „trhlina; prietrž“. Pravdepodobne sa vzťahuje na natrhnutie hrádze (perinea).