Prvá Mojžišova 19:1–38

  • Za Lótom prichádzajú anjeli (1 – 11)

  • Lót a jeho rodina má odísť z mesta (12 – 22)

  • Zničenie Sodomy a Gomory (23 – 29)

    • Lótova manželka sa mení na soľný stĺp (26)

  • Lót a jeho dcéry (30 – 38)

    • Pôvod Moábcov a Ammóncov (37, 38)

19  Keď tí dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v sodomskej bráne. Len čo ich uvidel, vstal, vyšiel im v ústrety a poklonil sa tvárou k zemi.+  Povedal im: „Páni, prosím, poďte do domu svojho služobníka a prenocujte u mňa. Dajte si umyť nohy a ráno budete pokračovať v ceste.“ Oni povedali: „Nie, prenocujeme na námestí.“  Ale on na nich naliehal dovtedy, kým nešli s ním a nevošli do jeho domu. Urobil pre nich hostinu, upiekol nekvasené chleby a oni jedli.  Skôr ako išli spať, sodomskí muži, od chlapca po starca, všetci do jedného, sa zhŕkli a obkolesili dom.  A vykrikovali na Lóta: „Kde sú tí muži, ktorí k tebe dnes večer prišli? Vyveď nám ich, aby sme s nimi mali styk.“+  Lót vyšiel za nimi von a zatvoril za sebou dvere.  Povedal: „Bratia, nerobte, prosím, nič zlé.  Mám dve dcéry, ešte panny. Dovoľte mi, aby som vám ich vyviedol, a urobte s nimi, čo chcete. Len týmto mužom, prosím, neurobte nič, lebo sú hosťami v mojom dome.“*+  Oni však povedali: „Uhni!“ A dodali: „Prišiel sem ako cudzinec a chcel by nás súdiť! Teraz dopadneš horšie ako oni.“ Tlačili sa na Lóta a chystali sa vyraziť dvere. 10  Vtedy muži, ktorí boli v dome, načiahli ruky, vtiahli Lóta dovnútra a zavreli dvere. 11  Tých, ktorí boli pri vchode do domu, ranili slepotou, od najmladšieho po najstaršieho, a tak neboli schopní nájsť dvere. 12  Potom sa muži* opýtali Lóta: „Máš tu ešte niekoho – zaťov, synov, dcéry? Vyveď odtiaľto všetkých, ktorých máš v tomto meste! 13  Zničíme toto miesto, lebo Jehova si vypočul množstvo sťažností* na jeho obyvateľov.+ Preto nás Jehova poslal, aby sme toto mesto zničili.“ 14  Lót išiel a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: „Vstaňte, odíďte odtiaľto, lebo Jehova chce toto mesto zničiť!“ Ale jeho zaťovia si mysleli, že žartuje.+ 15  Na svitaní anjeli naliehali na Lóta: „Vstaň, vezmi svoju manželku a svoje dve dcéry, aby si nezahynul, keď bude toto mesto zničené za svoje hriechy!“+ 16  Ale on váhal. Keďže Jehova s ním mal súcit,+ tí muži chytili za ruku jeho i jeho manželku a dve dcéry, vyviedli ich a nechali za mestom.+ 17  Keď ich vyviedli von, jeden z nich povedal: „Uteč, inak prídeš o život! Neobzeraj sa+ ani sa nezastavuj nikde v tejto oblasti!+ Uteč do hôr, aby si nezahynul!“ 18  Lót im povedal: „Jehova, prosím ťa, tam nie! 19  Zachránil si svojmu služobníkovi život*+ a preukázal si mi veľkú láskavosť,* lebo som získal tvoju priazeň. Ale ja nedokážem utiecť do hôr. Bojím sa, že sa mi niečo stane a zomriem.+ 20  Tu neďaleko je mesto, kde by som sa mohol skryť. Je to len malé mestečko. Prosím, dovoľ mi tam utiecť! Tam sa zachránim.“* 21  Boh* mu odpovedal: „Dobre, vyhoviem ti+ a nezničím mesto, o ktorom si hovoril.+ 22  Rýchlo tam uteč, lebo nemôžem urobiť nič, kým tam neprídeš!“+ A tak to mesto nazval Coár.*+ 23  Keď Lót prišiel do Coáru, slnko už vyšlo nad obzor. 24  Jehova zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Prišlo to od Jehovu, z nebies.+ 25  Zničil mestá, celú tú oblasť, všetkých obyvateľov miest a všetko, čo tam rástlo.+ 26  Ale Lótova manželka, ktorá šla za ním, sa obzrela a stal sa z nej soľný stĺp.+ 27  Abrahám skoro ráno vstal a vybral sa na miesto, kde predtým stál a rozprával sa s Jehovom.+ 28  Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú tú oblasť, videl, že zo zeme vystupuje hustý dym ako z pece.+ 29  A Boh pamätal na Abraháma, keď ničil mestá tej oblasti, mestá, kde býval Lót, a poslal Lóta preč z miest, ktoré ničil.+ 30  Neskôr Lót so svojimi dvoma dcérami odišiel z Coáru,+ lebo sa tam bál zostať, a usadil sa v horách.+ Býval s dcérami v jaskyni. 31  A staršia povedala mladšej: „Náš otec je starý a v krajine nie je nikto, za koho by sme sa mohli vydať, ako je to medzi ľuďmi zvykom. 32  Poď, dajme otcovi piť víno a ľahnime si s ním a zachovajme rod nášho otca.“ 33  V tú noc svojho otca opili vínom. Potom vošla staršia dcéra a ľahla si s ním, ale on nevedel, kedy si ľahla a kedy vstala. 34  Na druhý deň povedala staršia mladšej: „Minulú noc som ležala s otcom ja. Dajme mu piť víno aj dnes večer a potom pôjdeš a ľahneš si s ním ty. Tak zachováme rod svojho otca.“ 35  Aj ďalšiu noc opili otca vínom. Potom vošla mladšia dcéra a ľahla si s ním, ale on nevedel, kedy si ľahla a kedy vstala. 36  A obe Lótove dcéry otehotneli so svojím otcom. 37  Staršia porodila syna a dala mu meno Moáb.+ On je praotcom dnešných Moábcov.+ 38  Aj mladšia porodila syna a dala mu meno Ben-Ammi. On je praotcom dnešných Ammóncov.+

Poznámky pod čiarou

Al. „sú pod mojou ochranou“, dosl. „v tieni mojej strechy“.
Čiže muži v dome.
Al. „čoraz hlasnejšie sťažnosti“.
Al. „dušu“.
Al. „vernú lásku“.
Al. „moja duša bude žiť“.
Čiže anjel zastupujúci Boha.
Význ. „malé; maličkosť“.