Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Tabuľka biblických kníh

Knihy Hebrejských písiem z obdobia pred naším letopočtom

NÁZOV KNIHY

PISATEĽ

MIESTO PÍSANIA

PÍSANIE UKONČENÉ (PRED N. L.)

ZAHRNUTÉ OBDOBIE (PRED N. L.)

1. Mojžišova

Mojžiš

pustatina

1513

„Na počiatku“ do 1657

2. Mojžišova

Mojžiš

pustatina

1512

1657 – 1512

3. Mojžišova

Mojžiš

pustatina

1512

1 mesiac (1512)

4. Mojžišova

Mojžiš

pustatina a moábske pláne

1473

1512 – 1473

5. Mojžišova

Mojžiš

moábske pláne

1473

2 mesiace (1473)

Jozua

Jozua

Kanaán

asi 1450

1473 až asi 1450

Sudcovia

Samuel

Izrael

asi 1100

asi 1450 až asi 1120

Rút

Samuel

Izrael

asi 1090

11 rokov vlády sudcov

1. Samuelova

Samuel, Gád, Nátan

Izrael

asi 1078

asi 1180 – 1078

2. Samuelova

Gád, Nátan

Izrael

asi 1040

1077 až asi 1040

1. Kráľov

Jeremiáš

Judsko

580

asi 1040 - 911

2. Kráľov

Jeremiáš

Judsko a Egypt

580

asi 920 - 580

1. Kroník

Ezdráš

Jeruzalem (?)

asi 460

po 1. Kroník 9:44: asi 1077 - 1037

2. Kroník

Ezdráš

Jeruzalem (?)

asi 460

asi 1037 - 537

Ezdráš

Ezdráš

Jeruzalem

asi 460

537 až asi 467

Nehemiáš

Nehemiáš

Jeruzalem

po 443

456 až po 443

Ester

Mardochej

Šušan, Elam

asi 475

493 až asi 475

Jób

Mojžiš

pustatina

asi 1473

vyše 140 rokov medzi 1657 a 1473

Žalmy

Dávid a ďalší

 

asi 460

 

Príslovia

Šalamún, Agúr, Lemuel

Jeruzalem

asi 717

 

Kazateľ

Šalamún

Jeruzalem

pred 1000

 

Šalamúnova pieseň

Šalamún

Jeruzalem

asi 1020

 

Izaiáš

Izaiáš

Jeruzalem

po 732

asi 778 až po 732

Jeremiáš

Jeremiáš

Judsko, Egypt

580

647 – 580

Plač Jeremiáša

Jeremiáš

pri Jeruzaleme

607

 

Ezechiel

Ezechiel

Babylon

asi 591

613 až asi 591

Daniel

Daniel

Babylon

asi 536

618 až asi 536

Ozeáš

Ozeáš

Samária (oblasť)

po 745

pred 804 až po 745

Joel

Joel

Judsko

asi 820 (?)

 

Amos

Amos

Judsko

asi 804

 

Abdiáš

Abdiáš

 

asi 607

 

Jonáš

Jonáš

 

asi 844

 

Micheáš

Micheáš

Judsko

pred 717

asi 777 – 717

Náhum

Náhum

Judsko

pred 632

 

Habakuk

Habakuk

Judsko

asi 628 (?)

 

Sofoniáš

Sofoniáš

Judsko

pred 648

 

Aggeus

Aggeus

Jeruzalem

520

112 dní (520)

Zachariáš

Zachariáš

Jeruzalem

518

520 – 518

Malachiáš

Malachiáš

Jeruzalem

po 443

 

Knihy Gréckych písiem napísané v období nášho letopočtu

NÁZOV KNIHY

PISATEĽ

MIESTO PÍSANIA

PÍSANIE UKONČENÉ (N. L.)

ZAHRNUTÉ OBDOBIE

Matúš

Matúš

Izrael

asi 41

2 pred n. l. až 33 n. l.

Marek

Marek

Rím

asi 60 – 65

29 – 33 n. l.

Lukáš

Lukáš

Cézarea

asi 56 – 58

3 pred n. l. až 33 n. l.

Ján

apoštol Ján

Efez alebo okolie

asi 98

Po úvode: 29 – 33 n. l.

Skutky

Lukáš

Rím

asi 61

33 až asi 61 n. l.

Rimanom

Pavol

Korint

asi 56

 

1. Korinťanom

Pavol

Efez

asi 55

 

2. Korinťanom

Pavol

Macedónia

asi 55

 

Galaťanom

Pavol

Korint alebo sýrska Antiochia

asi 50 – 52

 

Efezanom

Pavol

Rím

asi 60 – 61

 

Filipanom

Pavol

Rím

asi 60 – 61

 

Kolosanom

Pavol

Rím

asi 60 – 61

 

1. Tesaloničanom

Pavol

Korint

asi 50

 

2. Tesaloničanom

Pavol

Korint

asi 51

 

1. Timotejovi

Pavol

Macedónia

asi 61 – 64

 

2. Timotejovi

Pavol

Rím

asi 65

 

Títovi

Pavol

Macedónia (?)

asi 61 – 64

 

Filemonovi

Pavol

Rím

asi 60 – 61

 

Hebrejom

Pavol

Rím

asi 61

 

Jakub

Jakub (Ježišov brat)

Jeruzalem

pred 62

 

1. Petra

Peter

Babylon

asi 62 – 64

 

2. Petra

Peter

Babylon (?)

asi 64

 

1. Jána

apoštol Ján

Efez alebo okolie

asi 98

 

2. Jána

apoštol Ján

Efez alebo okolie

asi 98

 

3. Jána

apoštol Ján

Efez alebo okolie

asi 98

 

Júda

Júda (Ježišov brat)

Izrael (?)

asi 65

 

Zjavenie

apoštol Ján

Patmos

asi 96

 

[Mená pisateľov niektorých kníh a miesta, kde boli napísané, sú neisté. Mnohé časové údaje sú len približné.]