Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Úvod do Božieho Slova

AKO VYHĽADÁVAŤ BIBLICKÉ TEXTY

Biblia je zbierkou 66 menších kníh. Je rozdelená na dve časti: Hebrejsko-aramejské písma („Starý zákon“) a Kresťanské grécke písma („Nový zákon“). Každá kniha je rozdelená na kapitoly a verše. Pri uvádzaní biblických textov prvé číslo za názvom knihy označuje kapitolu a číslo alebo čísla za dvojbodkou udávajú verš alebo verše. Napríklad 1. Mojžišova 1:1 odkazuje na 1. knihu Mojžišovu, prvú kapitolu a prvý verš.