Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B12-B

Posledný týždeň Ježišovho života na zemi (2. časť)

12. nisana

ZÁPAD SLNKA (u Židov trval deň od západu slnka do západu slnka)

VÝCHOD SLNKA

 • oddychuje v spoločnosti učeníkov

 • Judáš pripravuje zradu

ZÁPAD SLNKA

13. nisana

ZÁPAD SLNKA

VÝCHOD SLNKA

 • Peter a Ján robia prípravy na Pesach

 • neskoro popoludní prichádza do pripravenej miestnosti Ježiš s ostatnými apoštolmi

ZÁPAD SLNKA

14. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • slávi Pesach s apoštolmi

 • umýva apoštolom nohy

 • posiela Judáša preč

 • zavádza Pánovu večeru

 • v Getsemanskej záhrade je zradený a zatknutý

 • apoštoli sa rozutekajú

 • súdi ho Sanhedrin v Kaifášovom dome

 • Peter ho zapiera

VÝCHOD SLNKA

 • znovu stojí pred Sanhedrinom

 • je odvedený k Pilátovi, potom k Herodesovi a opäť k Pilátovi

 • je odsúdený na smrť a popravený na Golgote

 • okolo tretej popoludní zomiera

 • jeho telo je sňaté z kola a položené do hrobky

ZÁPAD SLNKA

15. nisana (sabat)

ZÁPAD SLNKA

VÝCHOD SLNKA

 • Pilát povoľuje postaviť stráž k Ježišovej hrobke

ZÁPAD SLNKA

16. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • ženy kupujú voňavé látky na prípravu tela na pohreb

VÝCHOD SLNKA

 • Ježiš je vzkriesený

 • zjavuje sa učeníkom

ZÁPAD SLNKA