Prvá Mojžišova 49:1–33

  • Jakobovo proroctvo pred smrťou (1 – 28)

    • Z Júdu má vyjsť Šílo (10)

  • Jakob dáva pokyny o svojom pohrebe (29 – 32)

  • Jakobova smrť (33)

49  Jakob zavolal svojich synov a povedal: „Zhromaždite sa a poviem vám, čo vás v budúcnosti* čaká.  Zhromaždite sa a počúvajte, Jakobovi synovia, počúvajte svojho otca Izraela.  Rúben,+ ty si môj prvorodený,+ moja sila a počiatok mojej plodnosti, vynikal si dôstojnosťou a silou.  Už nebudeš vynikať, lebo si bol neviazaný ako divoká voda. Ľahol si si* na posteľ svojho otca+ a poškvrnil* ju. Ľahol si si do mojej postele!  Simeon a Lévi sú bratia.+ Svojimi zbraňami páchajú násilie.+  Nevyhľadávaj ich spoločnosť, moja duša.* Nech sa moje srdce nepripája k ich zboru,* lebo v hneve pozabíjali mužov+ a pre svoje potešenie zmrzačili býky.  Nech je prekliaty ich krutý hnev a ich divoká zúrivosť.+ Rozdelím ich v krajine Jakoba, rozptýlim ich v krajine Izraela.+  Júda,+ teba budú chváliť tvoji bratia.+ Tvoji nepriatelia ti budú vydaní do rúk.*+ Synovia tvojho otca sa ti budú klaňať.+  Júda je levíča.+ Zdvihneš sa od koristi, syn môj, ľahneš si a natiahneš sa ako lev. A kto sa opováži vyrušiť leva? 10  Júdovi nikto nevezme žezlo+ ani veliteľskú palicu od jeho nôh, kým nepríde Šílo,*+ ktorého budú poslúchať národy.+ 11  Uviaže svojho osla k viniču a osliatko k najlepšiemu viniču, vyperie si šaty vo víne a odev v krvi hrozna. 12  Jeho oči sú červené od vína a jeho zuby biele od mlieka.* 13  Zebulún+ bude bývať pri morskom pobreží, pri brehu, kde kotvia lode,+ a jeho hranica bude smerovať k Sidónu.+ 14  Isachar+ je mocný osol, ktorý si líha a oddychuje s dvoma nákladmi na chrbte. 15  Keď uvidí, že má dobré miesto na bývanie a že krajina je pekná, zohne chrbát,* aby nosil bremená, a bude pracovať ako otrok. 16  Dán,+ jeden z izraelských kmeňov, bude súdiť celý národ.+ 17  Nech je Dán hadom pri ceste, rožkatou vretenicou na chodníku, ktorá uštipne koňa do nohy, takže jazdec padá dozadu.+ 18  Budem čakať, kým ma zachrániš, Jehova. 19  Gáda,+ toho prepadne banda lupičov, ale on sa nedá, a keď budú ustupovať, bude im šliapať na päty.+ 20  Ašer+ bude mať dostatok jedla,* bude dodávať kráľovské lahôdky.+ 21  Naftali+ je štíhla laň, jeho slová lahodia uchu.+ 22  Jozef+ je výhonkom stromu pri prameni, stromu, ktorý prináša veľa ovocia a ktorého vetvy prerastajú ponad múr. 23  Lukostrelci ho nenávideli, napádali ho a strieľali naňho.+ 24  No jeho luk bol po celý čas napnutý+ a jeho ruky zostali silné a pružné+ vďaka rukám Jakobovho mocného, vďaka pastierovi, skale Izraela. 25  Je* darom od Boha, ktorému slúžil jeho otec a ktorý mu pomôže. Bude so Všemohúcim, ktorý ho požehná darmi nebies i vodou z hlbín zeme+ a obdarí ho početným potomstvom.* 26  Požehnanie tvojho otca bude lepšie ako dary večných vrchov a ako krása odvekých pahorkov.+ Toto požehnanie zostane na Jozefovej hlave, na temene hlavy toho, ktorý je vyčlenený spomedzi svojich bratov.+ 27  Benjamín+ bude trhať korisť ako vlk.+ Ráno zožerie úlovok a večer rozdelí korisť.“+ 28  Z týchto všetkých pochádza 12 izraelských kmeňov a toto hovoril ich otec, keď ich žehnal. Každému dal také požehnanie, aké mu patrilo.+ 29  Potom im prikázal: „Prišiel čas, aby som bol pripojený k svojmu ľudu.*+ Pochovajte ma v jaskyni, ktorá je na poli Chetitu Efrona,+ kde sú pochovaní moji predkovia, 30  v jaskyni, ktorá je na poli v Machpele naproti Mamre v kanaánskej krajine, na poli, ktoré Abrahám kúpil od Chetitu Efrona, aby mal miesto na pochovávanie. 31  Tam bol pochovaný Abrahám a jeho manželka Sára,+ tam bol pochovaný Izák+ a jeho manželka Rebeka a tam som pochoval Leu. 32  To pole a jaskyňa, ktorá je na ňom, boli kúpené od Chetitov.“+ 33  Keď dal Jakob svojim synom tieto pokyny, ľahol si, vydýchol naposledy a bol pripojený k svojmu ľudu.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „v neskorších dňoch“.
Dosl. „Vyšiel si“.
Al. „zneuctil“.
Al. „Nech sa moja sláva nespája s ich zborom“.
Al.: „Tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov.“
Význ. „ten, ktorému to patrí; ten, ktorý má na to právo“.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje hojnosť vína a mlieka.
Dosl. „plece“.
Dosl. „tučný chlieb“.
Dosl. „požehnaním pŕs a lona“.
Vzťahuje sa na Jozefa.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje smrť.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje smrť.