Prvá Mojžišova 17:1–27

17  Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu Jehova a povedal mu: „Som Všemohúci Boh. Kráčaj po mojich cestách a buď bezúhonný.*  Uzavriem s tebou zmluvu+ a dám ti veľmi veľa potomkov.“+  Abram padol tvárou k zemi a Boh mu povedal:  „Urobil som s tebou zmluvu+ a staneš sa otcom mnohých národov.+  Už sa nebudeš volať Abram,* ale Abrahám,* lebo ťa urobím otcom mnohých národov.  Dám ti veľmi veľa potomkov a vyjdú z teba národy a králi.+  Budem dodržiavať svoju zmluvu s tebou+ a s budúcimi generáciami tvojich potomkov,* večnú zmluvu, že budem tvojím Bohom a Bohom tvojich potomkov.*  A tebe a tvojim potomkom* dám do trvalého vlastníctva krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec,+ celú kanaánsku krajinu, a budem ich Bohom.“+  Ďalej Boh povedal Abrahámovi: „A ty dodržiavaj moju zmluvu, ty aj budúce generácie tvojich potomkov.* 10  Toto je moja zmluva medzi mnou a vami, ktorú ty a tvoji potomkovia* budete dodržiavať: Každý muž* medzi vami bude obrezaný.+ 11  Obrežete sa* a to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami.+ 12  Obrežete každého chlapca, keď bude mať osem dní,+ každého, kto sa narodí v tvojej domácnosti, a každého, kto nie je tvojím potomkom* a bol kúpený za peniaze od cudzinca. Budete to tak robiť po všetky generácie. 13  Každý, kto sa narodí v tvojej domácnosti, a každý, koho si kúpil za peniaze, bude obrezaný.+ Toto znamenie na vašom tele bude dôkazom mojej trvalej zmluvy s vami. 14  Každý muž, ktorý sa nedá obrezať, bude usmrtený. Porušil moju zmluvu.“ 15  Potom Boh povedal Abrahámovi: „Svoju manželku už nebudeš volať Sáraj.*+ Bude sa volať Sára.* 16  Požehnám ju a porodí ti syna.+ Požehnám ju a stane sa matkou národov a kráľov.“ 17  Abrahám padol tvárou k zemi, zasmial sa a pomyslel si:+ „Môže sa 100-ročnému mužovi narodiť dieťa a môže Sára, 90-ročná žena, porodiť?“+ 18  A povedal pravému Bohu: „Kiež by si požehnal Izmaela!“+ 19  No Boh povedal: „Tvoja manželka Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák.*+ S ním a s jeho potomkami* uzavriem večnú zmluvu.+ 20  Ale vypočul som aj tvoju prosbu za Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a dám mu veľmi veľa potomkov. Stane sa otcom 12 náčelníkov a bude z neho veľký národ.+ 21  Svoju zmluvu však uzavriem s Izákom,+ ktorého ti porodí Sára o rok v tomto čase.“+ 22  Keď Boh dohovoril s Abrahámom, odišiel od neho. 23  Potom Abrahám vzal svojho syna Izmaela a všetkých mužov, ktorí sa narodili v jeho domácnosti, a všetkých, ktorých kúpil za peniaze – všetkých mužského rodu zo svojej domácnosti –, a ešte v ten deň ich obrezal, tak ako mu Boh povedal.+ 24  Abrahám mal 99 rokov, keď sa dal obrezať,+ 25  a jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď sa dal obrezať.+ 26  Abrahám a Izmael boli obrezaní ešte v ten deň. 27  Spolu s Abrahámom boli obrezaní aj všetci muži v jeho domácnosti: tí, ktorí sa narodili v jeho domácnosti, aj tí, ktorí boli kúpení za peniaze od cudzinca.

Poznámky pod čiarou

Al. „bez viny“.
Význ. „otec je vyvýšený“.
Význ. „otec zástupu (množstva); otec mnohých“.
Dosl. „tvojho semena“.
Dosl. „tvojho semena“.
Dosl. „tvojmu semenu“.
Dosl. „tvojho semena“.
Dosl. „tvoje semeno“.
Dosl. „Každý mužského rodu“.
Dosl. „mäso svojej predkožky“.
Dosl. „semenom“.
Možný význam „hašterivá“.
Význ. „kňažná“.
Význ. „smiech“.
Dosl. „semenom“.