Prvá Mojžišova 6:1–22

  • Boží synovia si berú pozemské ženy (1 – 3)

  • Na zemi sa rodia obri (4)

  • Jehova smúti nad skazenosťou ľudí (5 – 8)

  • Noe má postaviť koráb (9 – 16)

  • Boh oznamuje, že príde potopa (17 – 22)

6  Keď ľudí na zemi pribúdalo a rodili sa im dcéry,  synovia pravého Boha*+ si začali všímať, že ľudské dcéry sú krásne, a brali si za manželky všetky, ktoré chceli.  A Jehova povedal: „Môj duch nebude trpieť človeka naveky,+ lebo je hriešny. Bude žiť ešte 120 rokov.“+  V tom čase a tiež neskôr boli na zemi obri,* lebo synovia pravého Boha mali styky s ľudskými dcérami a tie im rodili synov. Boli to povestní muži dávnych čias, známi svojou mocou.  Jehova videl, že ľudia na zemi sú veľmi skazení a že všetky ich myšlienky a túžby srdca sú stále zlé.+  A Jehova ľutoval,* že vytvoril na zemi ľudí, a v srdci cítil bolesť.+  Jehova povedal: „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril, a s nimi aj domáce zvieratá, plazy* a nebeské vtáky,* lebo ľutujem, že som ich urobil.“  Ale Noe našiel priazeň v Jehovových očiach.  Toto sú udalosti z Noemovho života: Noe bol spravodlivý človek+ a na rozdiel od svojich súčasníkov* bol bezúhonný.* Noe chodil s pravým Bohom.+ 10  Časom sa Noe stal otcom troch synov: Sema, Chama a Jafeta.+ 11  A keď sa pravý Boh pozrel na zem, videl, že je plná skazenosti a násilia. 12  Boh videl, že zem je skazená.+ Všetci ľudia* na zemi žili zvrátene.+ 13  Boh povedal Noemovi: „Rozhodol som sa, že vyhladím všetko živé, lebo ľudia naplnili zem násilím. Preto zničím ľudí a spustoším zem.+ 14  Urob si koráb* zo živicového dreva.+ Urobíš v korábe oddelenia a natrieš ho zvnútra i zvonka smolou.+ 15  Má byť 300 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký.* 16  Urobíš na ňom otvor na prepúšťanie svetla,* ktorý má byť jeden lakeť od vrchu. Vchod do korábu má byť na jeho boku.+ Koráb má mať prvé, druhé a tretie podlažie. 17  A ja privediem na zem potopu,+ aby som zničil všetky živé tvory* pod nebom, v ktorých je dych života.* Všetko, čo je na zemi, zahynie.+ 18  A s tebou uzatváram zmluvu: Vojdeš do korábu ty, tvoji synovia, tvoja manželka a manželky tvojich synov.+ 19  Z každého druhu živočíchov+ privedieš do korábu po jednom páre, samca a samicu,+ aby s tebou zostali nažive. 20  Z každého druhu vtákov, z každého druhu domácich zvierat a z každého druhu plazov vojdú k tebe do korábu po páre, aby zostali nažive.+ 21  A urob zásoby rôznej potravy, aby ste vy i zvieratá mali čo jesť.“+ 22  A Noe urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Urobil to presne tak.+

Poznámky pod čiarou

Al. „anjeli“.
Po hebrejsky nefilim, čo možno znamená „tí, ktorí zrážajú“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „smútil“.
Pozri pozn. k 1Mo 1:24.
Al. „nebeské lietajúce tvory“.
Dosl. „generácií“.
Al. „v porovnaní so svojimi súčasníkmi bol bezchybný“.
Dosl. „Každé telo“.
Dosl. „debnu; truhlicu“, čiže veľké plavidlo.
Rozmery korábu: dĺžka 134 m, šírka 22 m, výška 13 m. Pozri dodatok B14.
Po hebrejsky cohar. Podľa iných názorov sa toto slovo vzťahuje na šikmú strechu, ktorá mala výšku jeden lakeť.
Al. „duch života“.
Dosl. „každé telo“.