Prvá Mojžišova 4:1–26

4  Adam mal styk so svojou manželkou Evou a ona otehotnela.+ Keď porodila Kaina,+ povedala: „Porodila som* syna s Jehovovou pomocou.“  Neskôr porodila Ábela,+ Kainovho brata. Ábel sa stal pastierom a Kain roľníkom.  Po nejakom čase Kain priniesol niečo z plodov zeme ako obeť Jehovovi.  Ábel priniesol niekoľko prvorodených zvierat zo svojho stáda+ aj s tukom. A Jehova priaznivo prijal Ábela a jeho obeť,+  ale Kaina a jeho obeť neprijal. A Kain sa veľmi rozhneval a bol zachmúrený.*  Jehova mu povedal: „Prečo si taký nahnevaný a zachmúrený?  Ak budeš robiť dobre, či nezískaš znovu moju priazeň?* Ale ak nebudeš robiť dobre, hriech číha pri dverách a chce sa ťa zmocniť. A čo ty, premôžeš ho?“  Potom Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Poďme na pole.“ Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.+  Neskôr sa Jehova spýtal Kaina: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On odpovedal: „Neviem. Čo som strážcom svojho brata?“ 10  Vtedy Boh povedal: „Čo si to urobil? Počuješ? Krv tvojho brata kričí ku mne zo zeme.+ 11  Teraz budeš prekliaty: vyháňam ťa zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby z tvojich rúk prijala krv tvojho brata.+ 12  Keď budeš obrábať zem, nevydá ti úrodu.* Staneš sa utečencom a budeš sa túlať po zemi.“ 13  Kain povedal Jehovovi: „Trest za môj hriech je príliš tvrdý, nedokážem ho zniesť. 14  Dnes ma vyháňaš z tohto kraja a ja sa stratím spred tvojej tváre, stanem sa utečencom a budem sa túlať po zemi. A keď ma niekto stretne, zabije ma.“ 15  Ale Jehova mu povedal: „Preto vyhlasujem, že ak niekto zabije Kaina, postihne ho sedemnásobná pomsta.“* A tak Jehova urobil Kainovi znak,* aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. 16  Potom Kain odišiel od Jehovovej tváre a usadil sa v krajine Nód,* na východ od Edenu.+ 17  Časom mal Kain styk so svojou manželkou+ a tá otehotnela a porodila Enocha. Vtedy začal stavať mesto a nazval ho podľa svojho syna Enocha. 18  Enochovi sa narodil Irád. Irád sa stal otcom Mechujaela, Mechujael sa stal otcom Metušaela a Metušael sa stal otcom Lámecha. 19  Lámech si vzal dve manželky. Prvá sa volala Ada a druhá Cilla. 20  Ada porodila Jabala. Stal sa praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. 21  Jeho brat sa volal Jubal. Stal sa praotcom tých, čo hrajú na harfe a na píšťale.* 22  Cilla porodila Tubal-Kaina, kováča, ktorý vyrábal rozličné medené a železné nástroje. Tubal-Kainova sestra bola Naama. 23  Raz Lámech zložil pre svoje manželky Adu a Cillu tieto verše: „Počujte môj hlas, Lámechove manželky,načúvajte mojim slovám: Zabil som muža, lebo ma zranil,mladého muža, lebo ma udrel. 24  Ak má byť Kain pomstený 7-násobne,+potom Lámech 77-násobne.“ 25  Adam mal znovu styk so svojou manželkou a ona porodila syna a dala mu meno Set.*+ Povedala: „Boh mi dal* potomka* namiesto Ábela, ktorého Kain zabil.“+ 26  Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš.+ Vtedy ľudia začali vzývať Jehovovo meno.

Poznámky pod čiarou

Al. „Vytvorila som“.
Dosl. „jeho tvár opadla“.
Al. „či nebudeš vyvýšený“.
Dosl. „silu“.
Al. „bude potrestaný sedemkrát“.
Mohlo ísť o Jehovovo nariadenie, ktoré slúžilo ako výstraha.
Al. „v krajine Úteku“.
Al. „na flaute“.
Význ. „ustanovený; dosadený“.
Al. „ustanovil“.
Dosl. „semeno“.