Prvá Mojžišova 5:1–32

5  Toto je záznam o Adamovom potomstve. Keď* Boh stvoril Adama, utvoril ho na svoju podobu.+  Stvoril ich ako muža a ženu.+ V deň, keď ich stvoril,+ ich požehnal a dal im meno Človek.*  Keď mal Adam 130 rokov, stal sa otcom syna, ktorý sa mu podobal, bol na jeho obraz, a dal mu meno Set.+  Po narodení Seta žil Adam ešte 800 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér.  Adam žil 930 rokov a potom zomrel.+  Keď mal Set 105 rokov, stal sa otcom Enoša.+  Po narodení Enoša žil Set ešte 807 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér.  Set žil 912 rokov a potom zomrel.  Keď mal Enoš 90 rokov, stal sa otcom Kenana. 10  Po narodení Kenana žil Enoš ešte 815 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 11  Enoš žil 905 rokov a potom zomrel. 12  Keď mal Kenan 70 rokov, stal sa otcom Mahalalela.+ 13  Po narodení Mahalalela žil Kenan ešte 840 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 14  Kenan žil 910 rokov a potom zomrel. 15  Keď mal Mahalalel 65 rokov, stal sa otcom Járeda.+ 16  Po narodení Járeda žil Mahalalel ešte 830 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 17  Mahalalel žil 895 rokov a potom zomrel. 18  Keď mal Járed 162 rokov, stal sa otcom Enocha.+ 19  Po narodení Enocha žil Járed ešte 800 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 20  Járed žil 962 rokov a potom zomrel. 21  Keď mal Enoch 65 rokov, stal sa otcom Matuzalema.+ 22  Po narodení Matuzalema Enoch chodil s pravým Bohom* ešte 300 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 23  Enoch žil 365 rokov. 24  Enoch chodil s pravým Bohom.+ Potom ho už nebolo, lebo ho Boh vzal.+ 25  Keď mal Matuzalem 187 rokov, stal sa otcom Lámecha.+ 26  Po narodení Lámecha žil Matuzalem ešte 782 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 27  Matuzalem žil 969 rokov a potom zomrel. 28  Keď mal Lámech 182 rokov, stal sa otcom syna. 29  Dal mu meno Noe*+ a povedal: „Tento nám prinesie úľavu od našej driny a od úmornej práce na zemi, ktorú Jehova preklial.“+ 30  Po narodení Noema žil Lámech ešte 595 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 31  Lámech žil 777 rokov a potom zomrel. 32  Keď mal Noe 500 rokov, stal sa otcom Sema,+ Chama+ a Jafeta.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „V deň, keď“.
Al. „Adam; Ľudia“.
Dosl. „s Bohom“. Pozri Slovník pojmov, heslo „pravý Boh“.
Al. „Noach“. Možný význam „odpočinok; útecha“.