Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Skratky použité v poznámkach pod čiarou

al.

alebo

al. možno

alebo možno

dosl.

doslova

pozn.

poznámka pod čiarou

význ.

význam

cm

centimeter

g

gram

hod.

hodina

kg

kilogram

km

kilometer

l

liter

m

meter