Prejsť na článok

Prejsť na obsah

12. OTÁZKA

Akú nádej majú mŕtvi?

„Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas a vyjdú.“

(Ján 5:28, 29)

„Budú vzkriesení spravodliví aj nespravodliví.“

(Skutky 24:15)

„Videl som, ako pred trónom stoja mŕtvi, veľkí i malí, a boli otvorené zvitky. Potom bol otvorený ďalší zvitok, zvitok života. Mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. More vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, aj smrť a hrob vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov.“

(Zjavenie 20:12, 13)