Prejsť na článok

Prejsť na obsah

7. OTÁZKA

Čo Biblia predpovedala na našu dobu?

„Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu... To všetko bude začiatok veľmi ťažkých čias.“

(Matúš 24:7, 8)

„Objaví sa veľa falošných prorokov, ktorí oklamú mnohých. A pretože sa bude rozmáhať zlo, ochladne láska mnohých ľudí.“

(Matúš 24:11, 12)

„Keď budete počuť hluk boja a správy o vojnách, nezľaknite sa. To sa musí diať, ale ešte to nebude koniec.“

(Marek 13:7)

„Budú veľké zemetrasenia a na jednom mieste za druhým hlad a epidémie. Budú hrozné úkazy a veľké znamenia z neba.“

(Lukáš 21:11)

„V posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať. Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sa vychvaľovať, budú pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní, bez lásky k členom rodiny, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, povýšeneckí, budú milovať pôžitky, a nie Boha. Navonok budú pôsobiť ako zbožní, ale nebudú tak žiť.“

(2. Timotejovi 3:1–5)