Prejsť na článok

Prejsť na obsah

5. OTÁZKA

Aké je posolstvo Biblie?

„Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu zraníš pätu.“

(1. Mojžišova 3:15)

„Pretože si poslúchol môj hlas, prostredníctvom tvojho potomstva budú požehnané všetky národy zeme.“

(1. Mojžišova 22:18)

„Nech príde tvoje Kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“

(Matúš 6:10)

„Boh, ktorý dáva pokoj, zakrátko rozdrví Satana pod vašimi nohami.“

(Rimanom 16:20)

„Keď mu bude všetko podriadené, vtedy sa aj sám Syn podriadi tomu, ktorý mu všetko podriadil. Tak bude Boh každému všetkým.“

(1. Korinťanom 15:28)

„Sľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu... ktorým je Kristus. A ak patríte Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom.“

(Galaťanom 3:16, 29)

„Vláda nad svetom teraz patrí nášmu Pánovi a jeho Kristovi a bude vládnuť ako kráľ po celú večnosť.“

(Zjavenie 11:15)

„Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet. Bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.“

(Zjavenie 12:9)

„Chytil draka, toho prahada, ktorý je Diabol a Satan, a zviazal ho na 1 000 rokov.“

(Zjavenie 20:2)