Prejsť na článok

Prejsť na obsah

16. OTÁZKA

Ako sa vyrovnať s úzkosťou?

„Uvrhni svoje starosti na Jehovu a bude ti oporou. Nikdy nedovolí, aby spravodlivý padol.“

(Žalm 55:22)

„Plány usilovného vždy vedú k úspechu, ale každého, kto je unáhlený, čaká chudoba.“

(Príslovia 21:5)

„Neboj sa, veď som s tebou. Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a pomôžem ti. Budem ťa pevne držať svojou spravodlivou pravicou.“

(Izaiáš 41:10)

„Kto z vás si môže predĺžiť život čo len o malú chvíľu tým, že je úzkostlivý?“

(Matúš 6:27)

„Netrápte sa nad zajtrajším dňom, lebo zajtrajšok bude mať svoje vlastné starosti. Každý deň má dosť svojich problémov.“

(Matúš 6:34)

„Modlím sa za to... aby ste boli schopní rozlišovať, čo je dôležité.“

(Filipanom 1:9, 10)

„O nič si nerobte prílišné starosti, ale v každej situácii proste Boha o pomoc v modlitbe a úpenlivej prosbe a zároveň mu ďakujte. A Boží pokoj, ktorý presahuje každé chápanie, bude strážiť vaše srdce a vašu myseľ prostredníctvom Krista Ježiša.“

(Filipanom 4:6, 7)