Prejsť na článok

Prejsť na obsah

1. OTÁZKA

Kto je Boh?

„Nech ľudia vedia, že tvoje meno je Jehova a že len ty si Najvyšší nad celou zemou.“

(Žalm 83:18)

„Vedzte, že Jehova je Boh. On nás vytvoril, jemu patríme.“

(Žalm 100:3)

„Ja som Jehova, to je moje meno. Nikomu inému nedám svoju slávu ani svoju chválu modlám.“

(Izaiáš 42:8)

„Každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený.“

(Rimanom 10:13)

„Každý dom niekto postavil, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.“

(Hebrejom 3:4)

„Zdvihnite oči a pozrite na nebo. Kto stvoril všetky tie hviezdy? Ten, ktorý ich vyvádza ako vojsko, počíta ich jednu po druhej a každú volá po mene. Jeho moc je taká nesmierna a sila taká úžasná, že ani jedna z nich nechýba.“

(Izaiáš 40:26)