Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-B

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Začiatok Ježišovej služby

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

29, jeseň

Jordán, možno v Betánii za Jordánom alebo v okolí

Ježiš je pokrstený a pomazaný; Jehova vyhlasuje, že je jeho Synom a že má z neho radosť

3:13-17

1:9-11

3:21-38

 

Judská pustatina

pokúša ho Diabol

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betánia za Jordánom

Ján Krstiteľ označuje Ježiša za Božieho Baránka; za Ježišom idú prví učeníci

     

1:15, 19-51

galilejská Kána; Kafarnaum

prvý zázrak – na svadbe premieňa vodu na víno; ide do Kafarnaumu

     

2:1-12

30, Pesach

Jeruzalem

vyháňa obchodníkov z chrámu

     

2:13-25

rozpráva sa s Nikodémom

     

3:1-21

Judea; Enon

ide na judský vidiek, jeho učeníci krstia; Ján posledný raz svedčí o Ježišovi

     

3:22-36

Tiberias; Judea

Ján je uväznený; Ježiš sa vydáva na cestu do Galiley

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sychar v Samárii

cestou do Galiley vyučuje Samaritánov

     

4:4-43

Judská pustatina