Prejsť na článok

Prejsť na obsah

6. OTÁZKA

Čo Biblia predpovedala o Mesiášovi?

PROROCTVO

„Ty, Betlehem Efrata... z teba mi vyjde ten, ktorý má vládnuť v Izraeli.“

(Micheáš 5:2)

SPLNENIE

„Ježiš sa narodil v Betleheme v Judei za dní kráľa Herodesa. Potom prišli do Jeruzalema astrológovia z východu.“

(Matúš 2:1)

PROROCTVO

„Rozdeľujú si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu lós.“

(Žalm 22:18)

SPLNENIE

„Keď vojaci pribili Ježiša na kôl, vzali jeho vrchný odev a rozdelili ho na štyri diely... Vzali aj jeho spodný odev, ale ten nebol zošívaný; odhora nadol bol utkaný vcelku. Preto povedali jeden druhému: ‚Netrhajme ho, ale rozhodnime lósom, čí bude.‘“

(Ján 19:23, 24)

PROROCTVO

„Chráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomená.“

(Žalm 34:20)

SPLNENIE

„Keď prišli k Ježišovi, videli, že je už mŕtvy, a preto mu nepolámali nohy.“

(Ján 19:33)

PROROCTVO

„Bol prebodnutý za náš priestupok.“

(Izaiáš 53:5)

SPLNENIE

„Jeden z vojakov ho však bodol do boku kopijou a ihneď vyšla krv a voda.“

(Ján 19:34)

PROROCTVO

„A tak mi vyplatili mzdu, 30 strieborných.“

(Zachariáš 11:12, 13)

SPLNENIE

„Jeden z dvanástich, Judáš Iškariotský, išiel k hlavným kňazom a povedal: ‚Čo mi dáte, ak vám ho zradím?‘ Sľúbili mu 30 strieborných.“

(Matúš 26:14, 15; 27:5)