Prejsť na článok

Prejsť na obsah

2. OTÁZKA

Ako môžete spoznať Boha?

„O tomto Zákone neprestaneš hovoriť a budeš si ho čítať polohlasom dňom i nocou, aby si starostlivo dodržiaval všetko, čo je v ňom napísané. Potom sa ti bude dariť a budeš konať múdro.“

(Jozua 1:8)

„Čítali nahlas z knihy, zo Zákona pravého Boha, a zrozumiteľne ho vysvetľovali a objasňovali jeho zmysel. Tak ľuďom pomáhali porozumieť tomu, čo sa čítalo.“

(Nehemiáš 8:8)

„Šťastný je muž, ktorý sa neriadi radami zlých... ale má potešenie v Jehovovom zákone a číta si ho polohlasom vo dne i v noci... Darí sa mu vo všetkom, čo robí.“

(Žalm 1:1–3)

„Filip pribehol k vozu a počul, ako si eunuch nahlas číta proroka Izaiáša. Spýtal sa ho: ‚Rozumieš tomu, čo čítaš?‘ On odpovedal: ‚Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?‘“

(Skutky 8:30, 31)

„Už od stvorenia sveta je možné jasne vidieť jeho neviditeľné vlastnosti, jeho večnú moc a Božstvo, lebo ich možno vnímať z vecí, ktoré vytvoril. Preto sa nemajú na čo vyhovárať.“

(Rimanom 1:20)

„Uvažuj o týchto veciach, zahĺb sa do nich, aby každý videl, že robíš pokrok.“

(1. Timotejovi 4:15)

„Zaujímajme sa jeden o druhého, aby sme sa podnecovali k láske a k dobrým skutkom, a nezanedbávajme naše zhromaždenia.“

(Hebrejom 10:24, 25)

„Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech o ňu prosí Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitiek, a dostane ju.“

(Jakub 1:5)