Nehemiáš 8:1–18

8  Všetci ľudia sa potom jednotne zhromaždili na námestí pred Vodnou bránou+ a povedali odpisovačovi* Ezdrášovi,+ aby priniesol knihu Mojžišovho Zákona,+ ktorý dal Jehova Izraelu.+  A tak prvého dňa siedmeho mesiaca+ kňaz Ezdráš priniesol Zákon pred zástup+ mužov, žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo počujú.  Od svitania do poludnia z neho nahlas čítal+ na námestí pred Vodnou bránou mužom, ženám a všetkým, ktorí boli schopní rozumieť. Všetci pozorne počúvali,+ čo sa čítalo z knihy Zákona.  Odpisovač* Ezdráš stál na drevenom pódiu, ktoré urobili na túto príležitosť, a napravo od neho stáli Mattitjah, Šema, Anajah, Uriáš, Chilkijah a Maasejah a naľavo od neho stáli Pedajah, Mišael, Malkijah,+ Chašum, Chašbaddana, Zachariáš a Mešullam.  Keď Ezdráš otvoril knihu, všetci to videli, lebo stál vyššie ako ostatní. Keď ju otvoril, všetci vstali.  Potom Ezdráš chválil Jehovu, pravého a veľkého Boha, a všetci ľudia pozdvihli ruky a odpovedali: „Amen!* Amen!“+ Nato padli pred Jehovom na kolená a poklonili sa až k zemi.  A Léviti Ješua, Bani, Šerebejah,+ Jamín, Akkúb, Šabbetaj, Hodijah, Maasejah, Kelita, Azariah, Jozabád,+ Chanan a Pelajah vysvetľovali Zákon ľudu,+ zatiaľ čo ľud stál.  Čítali nahlas z knihy, zo Zákona pravého Boha, a zrozumiteľne ho vysvetľovali a objasňovali jeho zmysel. Tak ľuďom pomáhali porozumieť tomu, čo sa čítalo.+  Nehemiáš, ktorý bol v tom čase miestodržiteľom,* kňaz a odpisovač* Ezdráš+ a Léviti, ktorí vyučovali ľud, povedali všetkým zhromaždeným: „Tento deň je pre Jehovu, vášho Boha, svätý.+ Nesmúťte a neplačte.“ Lebo všetci plakali, keď počuli slová Zákona. 10  Nehemiáš im povedal: „Choďte, jedzte vyberané jedlá* a pite sladké nápoje a podeľte sa s tými, ktorí nemajú čo jesť,+ veď tento deň je pre nášho Pána svätý. Nebuďte smutní, lebo radosť, ktorú dáva Jehova, je vašou pevnosťou.“* 11  A Léviti ich všetkých upokojovali a hovorili: „Neplačte, veď tento deň je svätý, nebuďte smutní.“ 12  Všetci ľudia teda odišli jesť a piť a deliť sa s druhými o jedlo. Veľmi sa radovali,+ lebo porozumeli slovám, ktoré im boli vysvetľované.+ 13  Na druhý deň sa hlavy všetkých rodov, kňazi a Léviti stretli s odpisovačom* Ezdrášom, aby ešte lepšie pochopili slová Zákona. 14  Vtedy našli v Zákone napísané, že Jehova prostredníctvom Mojžiša prikázal, aby počas sviatku v siedmom mesiaci Izraeliti bývali v prístreškoch+ 15  a aby vyhlásili+ a vo všetkých svojich mestách i v celom Jeruzaleme oznámili: „Choďte do hornatého kraja a prineste vetvy olivovníkov, borovíc, mýrt, paliem a iných stromov a urobte si prístrešky, tak ako sa píše v Zákone.“ 16  Ľudia teda išli, priniesli vetvy a urobili si prístrešky na svojich strechách, na svojich dvoroch, na nádvoriach domu pravého Boha,+ na námestí pri Vodnej bráne+ a na námestí pri Efraimovej bráne.+ 17  Všetci, ktorí sa vrátili zo zajatia, si postavili prístrešky a bývali v nich. Izraeliti to tak nerobili odo dní Jozuu,+ Nunovho syna, až do tohto dňa, takže zavládla obrovská radosť.+ 18  Deň čo deň, od prvého až do posledného dňa, sa čítalo z knihy Zákona pravého Boha.+ Sviatok slávili sedem dní a na ôsmy deň sa konalo slávnostné zhromaždenie, tak ako vyžadoval Zákon.+

Poznámky pod čiarou

Al. „znalcovi Zákona“.
Al. „Znalec Zákona“.
Al.: „Nech sa tak stane!“
Al. „tiršátom“, čo je perzský titul miestodržiteľa provincie.
Al. „znalec Zákona“.
Dosl. „tučné veci“.
Al. „silou“.
Al. „so znalcom Zákona“.