Prvý Timotejovi 4:1–16

  • Varovanie pred náukami démonov (1 – 5)

  • Ako byť dobrým služobníkom Krista (6 – 10)

    • Užitočnosť telesného cvičenia v porovnaní s oddanosťou Bohu (8)

  • Dávaj pozor na svoje vyučovanie (11 – 16)

4  Slovo pochádzajúce od Boha* jasne hovorí, že príde čas, keď niektorí odpadnú od viery, lebo sa budú zaoberať klamným učením,* ktoré tvrdí, že je od Boha,+ a náukami démonov.  Budú zvedení pokrytectvom klamárov,+ ktorých svedomie je znecitlivené, akoby bolo spálené vypaľovacím železom.  Títo ľudia zakazujú manželstvo+ a prikazujú druhým vyhýbať sa pokrmom,+ ktoré Boh stvoril na to, aby ich s vďakou prijímali+ všetci, čo majú vieru+ a presne poznajú pravdu.  Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré,+ a ak to prijímame s vďakou, nič nie je na zavrhnutie,+  lebo je to posvätené Božím slovom a modlitbou.  Keď budeš bratom dávať tieto rady, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša – služobníkom, ktorý sa sýti slovami viery a dobrého učenia, ktorého si sa vždy verne držal.+  Odmietaj bezbožné bájky,+ aké rozprávajú staré ženy. Radšej si daj za cieľ cvičiť sa v oddanosti Bohu.  Lebo telesné cvičenie je užitočné len na niečo, ale oddanosť Bohu je užitočná na všetko a závisí od nej náš terajší i budúci život.+  Tieto slová sú spoľahlivé a úplne vierohodné. 10  Preto tvrdo pracujeme a namáhame sa,+ lebo sme vložili nádej do živého Boha, ktorý je Záchrancom+ ľudí každého druhu,+ najmä verných. 11  Tieto veci prikazuj a uč. 12  Nech tebou nikto nepohŕda preto, že si mladý, ale buď pre verných vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote.* 13  Kým neprídem, venuj sa verejnému čítaniu,+ nabádaniu* a vyučovaniu. 14  Nezanedbávaj svoj dar, ktorý si dostal na základe proroctva, keď na teba rada starších položila ruky.+ 15  Uvažuj* o týchto veciach, zahĺb sa do nich, aby každý videl, že robíš pokrok. 16  Dávaj pozor na seba a na svoje vyučovanie.+ Vytrvávaj v tom, lebo ak to budeš robiť, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Duch“.
Dosl. „klamnými duchmi“.
Al. „v cudnosti“.
Al. „povzbudzovaniu“.
Al. „Rozjímaj“.