Skutky apoštolov 8:1–40

  • Saul prenasleduje kresťanov (1 – 3)

  • Filipova služba v Samárii prináša dobré výsledky (4 – 13)

  • Peter a Ján sú vyslaní do Samárie (14 – 17)

  • Šimon si chce kúpiť moc udeľovať svätého ducha (18 – 25)

  • Etiópsky eunuch (26 – 40)

8  Saul schvaľoval jeho vraždu.+ V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie zboru v Jeruzaleme. Všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po území Judey a Samárie.+  Zbožní muži pochovali Štefana a veľmi za ním smútili.  Saul sa v tom čase usiloval zničiť zbor. Vnikal do domov, násilne odvádzal mužov i ženy a dával ich zatvárať do väzenia.+  Ale tí, ktorí sa rozpŕchli, prechádzali krajinou a oznamovali Božie slovo.+  Filip odišiel do mesta Samária*+ a zvestoval tam o Kristovi.  Zástupy ho veľmi pozorne počúvali a sledovali zázraky,* ktoré robil.  Bolo tam veľa ľudí posadnutých zlými* duchmi, a tí, keď vychádzali z ľudí, hlasno kričali.+ A mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení.  V celom meste zavládla veľká radosť.  V tom meste žil istý muž menom Šimon, ktorý sa zaoberal mágiou a ohromoval ňou obyvateľov Samárie. Tvrdil o sebe, že je niekým výnimočným. 10  Všetci, od obyčajných po významných, ho pozorne počúvali a hovorili: „V tomto mužovi je veľká Božia moc.“ 11  Počúvali ho, lebo ich už dlhší čas udivoval svojimi čarami. 12  Ale keď uverili Filipovi, ktorý oznamoval dobrú správu o Božom Kráľovstve+ a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy.+ 13  Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa.+ Keď videl, aké znamenia a zázraky* sa dejú, žasol. 14  Apoštoli v Jeruzaleme sa dopočuli, že obyvatelia Samárie prijali Božie slovo,+ a tak k nim poslali Petra a Jána. 15  Tí prišli a modlili sa za nich, aby dostali svätého ducha,+ 16  lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša.+ 17  Potom na nich Peter a Ján kládli ruky+ a oni dostávali svätého ducha. 18  Keď Šimon videl, že ľudia dostávajú svätého ducha, keď na nich apoštoli položia ruky, ponúkol apoštolom peniaze 19  a povedal: „Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho položím ruky, dostal svätého ducha.“ 20  Ale Peter mu povedal: „Nech sa pominie tvoje striebro s tebou, lebo si si myslel, že Boží dar si môžeš kúpiť za peniaze.+ 21  Na tejto veci nebudeš mať účasť ani podiel, lebo Boh vidí, že tvoje srdce nie je úprimné. 22  Preto sa kajaj zo svojho hriechu a pokorne pros Jehovu,* aby ti odpustil tvoje zlé úmysly, ak je to vôbec možné. 23  Lebo vidím, že si plný horkej žlče a si otrokom zla.“ 24  Šimon im povedal: „Modlite sa za mňa a proste Jehovu,* aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali.“ 25  Keď v tom meste vydali dôkladné svedectvo a oznámili Jehovovo* slovo, vydali sa späť do Jeruzalema. Cestou zvestovali dobrú správu v mnohých samaritánskych dedinách.+ 26  A Jehovov* anjel+ povedal Filipovi: „Choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy.“ (Je to cesta, ktorá vedie púšťou.) 27  Filip poslúchol. Na ceste stretol etiópskeho eunucha,* vysokého hodnostára kandáky,* etiópskej kráľovnej, ktorý bol správcom všetkých jej pokladov. Eunuch bol v Jeruzaleme uctievať Boha+ 28  a teraz sa vracal domov. Sedel vo svojom voze* a nahlas si čítal proroka Izaiáša. 29  Vtedy duch povedal Filipovi: „Dožeň ten voz a choď vedľa neho.“ 30  Filip pribehol k vozu a počul, ako si eunuch nahlas číta proroka Izaiáša. Spýtal sa ho: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ 31  On odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ A poprosil Filipa, aby nastúpil do voza a prisadol si k nemu. 32  Práve si čítal túto časť Písma: „Viedli ho ako ovcu na zabitie. Ako baránok mlčí pred strihačmi, tak ani on neotvára ústa.+ 33  Ponižovali ho a odopreli mu spravodlivý súd.+ Kto vyrozpráva všetko o jeho pôvode? Veď ho na zemi pripravili o život.“+ 34  Eunuch sa opýtal Filipa: „Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom?“ 35  Filip nadviazal na tieto slová z Písma a oznámil mu dobrú správu o Ježišovi. 36  Ako pokračovali v ceste, prišli k vode a eunuch povedal: „Pozri, voda. Čo mi bráni, aby som sa dal pokrstiť?“ 37  *–– 38  Dal zastaviť voz, obaja vošli do vody a Filip ho pokrstil. 39  Keď vyšli z vody, Jehovov* duch odtiaľ náhle Filipa odviedol. Eunuch ho už viac nevidel, no šiel ďalej a radoval sa. 40  Filip sa ocitol v Ašdóde. Prechádzal všetkými mestami a oznamoval tam dobrú správu, až sa dostal do Cézarey.+

Poznámky pod čiarou

Al. možno „do samárskeho mesta“.
Al. „znamenia“.
Dosl. „nečistými“.
Al. „mocné skutky“.
Al. „dvorana“.
Titul etiópskych kráľovien.
Al. „dvojkolesovom voze“.