Jozua 1:1–18

  • Jehova povzbudzuje Jozuu (1 – 9)

    • Má si čítať Zákon polohlasom (8)

  • Príprava na prekročenie Jordánu (10 – 18)

1  Keď zomrel Jehovov služobník Mojžiš, Jehova povedal Jozuovi,*+ Nunovmu synovi, ktorý bol Mojžišovým pomocníkom:+  „Môj služobník Mojžiš je mŕtvy.+ A teraz ty a celý izraelský ľud prekročte Jordán a vojdite do krajiny, ktorú vám dávam.+  A dám vám každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, tak ako som sľúbil Mojžišovi.+  Bude vám patriť územie siahajúce od pustatiny po Libanon a po veľkú rieku Eufrat, teda celá krajina Chetitov,+ a na západe až po Veľké more.*+  Po celý tvoj život nikto proti tebe neobstojí v boji.+ Tak ako som bol s Mojžišom, budem aj s tebou.+ Nenechám ťa bez pomoci ani ťa neopustím.+  Buď odvážny a silný,+ pretože pod tvojím vedením zdedí tento ľud krajinu, o ktorej som prisahal ich predkom, že im ju dám.+  Len buď odvážny a veľmi silný a starostlivo dodržiavaj celý Zákon, ktorý ti odovzdal môj služobník Mojžiš. Neodchyľuj sa od neho napravo ani naľavo.+ Potom budeš vždy konať múdro.+  O tomto Zákone neprestaneš hovoriť+ a budeš si ho čítať polohlasom* dňom i nocou, aby si starostlivo dodržiaval všetko, čo je v ňom napísané.+ Potom sa ti bude dariť a budeš konať múdro.+  Znovu ti prikazujem: Buď odvážny a silný. Neboj sa ani sa nedes, lebo ja, Jehova, tvoj Boh, budem s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“+ 10  Potom Jozua prikázal vodcom ľudu: 11  „Prejdite táborom a prikážte ľudu: ‚Pripravte si zásoby potravín, pretože o tri dni prekročíte Jordán, aby ste obsadili krajinu, ktorú vám Jehova, váš Boh, dáva do vlastníctva.‘“+ 12  A Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Manašše Jozua povedal: 13  „Pamätajte na to, čo vám prikázal Jehovov služobník Mojžiš:+ ‚Jehova, váš Boh, vám doprial pokoj a dal vám túto krajinu. 14  Vaše ženy a deti a vaše stáda zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš na tejto strane* Jordánu,+ ale vy, všetci udatní bojovníci,+ máte prekročiť Jordán v bojovom šíku na čele svojich bratov.+ A budete im pomáhať, 15  až kým im Jehova nedopraje pokoj, tak ako ho doprial vám, a kým aj oni neobsadia krajinu, ktorú im dáva Jehova, váš Boh. Potom sa vrátite do krajiny, ktorú vám dal Jehovov služobník Mojžiš na východ od Jordánu, a usadíte sa v nej.‘“+ 16  Oni na to povedali Jozuovi: „Urobíme všetko, čo nám prikazuješ, a pôjdeme, kamkoľvek nás pošleš.+ 17  Ako sme vo všetkom poslúchali Mojžiša, tak budeme poslúchať aj teba. Len nech je Jehova, tvoj Boh, s tebou, tak ako bol s Mojžišom.+ 18  Každý, kto sa vzbúri proti tvojim nariadeniam a nebude poslúchať tvoje príkazy, bude usmrtený.+ Len buď odvážny a silný.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „Jehošuovi“, význ. „Jehova je záchrana“.
Čiže po Stredozemné more.
Al. „budeš o ňom rozjímať“.
Čiže na východnej strane.