Kniha žalmov 1:1–6

  • Dve rôzne cesty

    • Čítanie Božieho zákona prináša šťastie (2)

    • Spravodliví sú ako strom pri vodách (3)

    • Zlí sú ako plevy odnášané vetrom (4)

1  Šťastný je muž, ktorý sa neriadi radami zlých,nechodí po cestách hriešnikov+a nesedáva medzi posmievačmi,+   ale má potešenie v Jehovovom zákone+a číta si ho polohlasom* vo dne i v noci.+   Je ako strom zasadený pri vodách,strom, ktorý prináša ovocie vo svoj časa ktorého lístie nevädne. Darí sa mu vo všetkom, čo robí.+   So zlými je to inak,sú ako plevy, ktoré odnáša vietor.   Zlí neobstoja na súde+ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.+   Lebo Jehova pozná cestu spravodlivých,+ale cesta zlých, tá zanikne.+

Poznámky pod čiarou

Al. „a rozjíma o ňom“.