Hebrejom 10:1–39

  • Obmedzený účinok zvieracích obetí (1 – 4)

    • Zákon, tieň budúcich vecí (1)

  • Kristus sa obetoval raz navždy (5 – 18)

  • Nová a živá cesta do svätého miesta (19 – 25)

    • „Nezanedbávajme naše zhromaždenia“ (24, 25)

  • Varovanie pred úmyselným hriechom (26 – 31)

  • Smelosť, viera a vytrvalosť (32 – 39)

10  Keďže Zákon je len tieňom+ budúcich dobrých vecí,+ a nie ich skutočnou podstatou, nemôže* tými istými obeťami, ktoré sa každoročne prinášajú, urobiť dokonalými tých, ktorí sa približujú k Bohu.+  Či by sa inak neprestalo s prinášaním obetí? Veď tí, čo ich prinášajú,* by si už neboli vedomí svojich hriechov, lebo by boli očistení.  Naopak, týmito obeťami sa hriechy každoročne pripomínajú,+  lebo nie je možné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.  Preto keď Kristus prichádza do sveta, hovorí Bohu: „‚Obeť a obetný dar si nechcel, ale pripravil si mi telo.  Z úplných zápalných obetí a obetí za hriech si nemal radosť.‘+  A tak som povedal: ‚Tu som, prichádzam (píše sa o mne vo zvitku*), aby som konal tvoju vôľu, Bože.‘“+  Najprv teda povedal: „Obete, obetné dary, úplné zápalné obete a obete za hriech si nechcel ani si z nich nemal radosť.“ Tieto obete sa prinášajú podľa Zákona.  A potom dodal: „Tu som, prichádzam, aby som konal tvoju vôľu.“+ Ruší to prvé, aby ustanovil to druhé. 10  Touto „vôľou“+ sme boli posvätení prostredníctvom obete tela Ježiša Krista, ktorú priniesol raz navždy.+ 11  Okrem toho každý kňaz denne zaujíma svoje miesto, aby konal svätú službu*+ a znovu a znovu obetoval rovnaké obete,+ ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy úplne.+ 12  Ale Kristus natrvalo obetoval jednu obeť za hriechy a posadil sa po Božej pravici.+ 13  Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnož pod nohy.+ 14  Lebo jediným obetným darom urobil natrvalo dokonalými tých, ktorí sú posväcovaní.+ 15  Potvrdzuje nám to aj svätý duch, lebo najprv hovorí: 16  „‚Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem, keď uplynú tie dni,‘ hovorí Jehova.* ‚Svoje zákony im vložím do srdca a napíšem im ich do mysle.‘“+ 17  A potom dodáva: „Na ich hriechy a nezákonné skutky si už nikdy nespomeniem.“+ 18  A tam, kde sú hriechy odpustené, už nie je potrebná obeť za hriech. 19  Preto, bratia, keďže prostredníctvom Ježišovej krvi môžeme smelo* vstúpiť do svätého miesta cestou,+ 20  ktorú nám otvoril* ako novú a živú cestu cez oponu,+ čiže cez svoje telo, 21  a keďže máme vznešeného kňaza nad Božím domom,+ 22  približujme sa k Bohu s úprimným srdcom a úplnou istotou, so srdcom očisteným* od zlého svedomia+ a s telom umytým čistou vodou.+ 23  Pevne sa držme+ verejného vyhlasovania svojej nádeje, lebo ten, ktorý dal sľub, je verný. 24  Zaujímajme sa jeden o druhého,* aby sme sa podnecovali* k láske a k dobrým skutkom,+ 25  a nezanedbávajme* naše zhromaždenia,+ ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzujme sa navzájom,+ o to viac, keď vidíte, že sa blíži ten deň.+ 26  Lebo ak po prijatí presného poznania pravdy úmyselne hrešíme,+ nezostáva už žiadna iná obeť za naše hriechy,+ 27  len hrozné očakávanie súdu a planúci hnev, ktorý pohltí odporcov.+ 28  Ak niekto nedbá na Mojžišov Zákon, zomrie bez milosti na základe svedectva dvoch alebo troch.+ 29  Predstavte si, o čo prísnejší trest si zaslúži ten, kto pošliapal Božieho Syna, kto považoval hodnotu krvi zmluvy,+ ktorou bol posvätený, za obyčajnú a kto s opovrhnutím urazil ducha nezaslúženej láskavosti!+ 30  Veď poznáme toho, ktorý povedal: „Moja je pomsta, ja odplatím,“ a tiež: „Jehova* bude súdiť svoj ľud.“+ 31  Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. 32  Pripomínajte si predošlé dni, keď ste po svojom osvietení+ vytrvávali vo veľkom boji a v utrpení. 33  Niekedy ste boli verejne vystavení* urážkam a súženiu, inokedy ste stáli po boku tých, ktorí to zažívali. 34  Prejavili ste súcit tým, ktorí boli vo väzení, a s radosťou ste zniesli stratu svojho majetku,+ lebo ste vedeli, že máte lepšie a trvalé vlastníctvo.+ 35  Preto neodhadzujte svoju smelosť,* lebo vďaka nej budete bohato odmenení.+ 36  Potrebujete však vytrvalosť,+ aby ste vykonali Božiu vôľu, a tak dostali to, čo sľúbil. 37  Lebo už len „veľmi malú chvíľku“+ a „ten, ktorý prichádza, príde a nebude meškať“.+ 38  „Ale môj spravodlivý bude žiť vďaka svojej viere“,+ a „ak sa odťahuje,* nemám* z neho radosť“.+ 39  My však nepatríme k tým, čo sa odťahujú a budú zničení,+ ale k tým, ktorí majú vieru a zachránia si život.*

Poznámky pod čiarou

Al. možno „ľudia nemôžu“.
Al. „preukazujú svätú službu“.
Dosl. „vo zvitku knihy“.
Al. „verejnú službu“.
Al. „s dôverou“.
Dosl. „zasvätil“.
Dosl. „pokropeným“, čiže Ježišovou krvou.
Al. „Všímajme si jeden druhého“.
Al. „povzbudzovali“.
Al. „neopúšťajme“.
Dosl. „boli vystavení ako v divadle“.
Al. „voľnosť reči“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „ak sa zo strachu stiahne“.
Al. „moja duša nemá“.
Al. „dušu“.