Prejsť na článok

Prejsť na obsah

8. OTÁZKA

Je Boh zodpovedný za ľudské utrpenie?

„Je nemožné, aby pravý Boh páchal zlo a aby Všemohúci konal nesprávne.“

(Jób 34:10)

„Keď je niekto v skúške, nech nehovorí: ‚Boh ma skúša.‘ Veď Boha nikto nemôže skúšať zlými vecami ani on sám nikoho neskúša zlými vecami.“

(Jakub 1:13)

„Uvrhnite naňho všetky svoje starosti, lebo mu na vás záleží.“

(1. Petra 5:7)

„Jehova nemešká so splnením svojich sľubov, ako si to niektorí myslia. Len je k vám trpezlivý, lebo nechce, aby bol niekto zničený, ale chce, aby všetci dospeli k pokániu.“

(2. Petra 3:9)