Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-F

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Posledné mesiace Ježišovej služby – východne od Jordánu

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

32, po Sviatku zasvätenia

Betánia za Jordánom

Ježiš ide na miesto, kde krstil Ján; mnohí v neho uveria

     

10:40-42

Perea

cestou do Jeruzalema vyučuje v mestách a dedinách

   

13:22

 

nabáda vchádzať úzkymi dverami; narieka nad Jeruzalemom

   

13:23-35

 

Perea (?)

učí o pokore; podobenstvo o významných miestach a o pozvaných, ktorí sa vyhovárali

   

14:1-24

 

nabáda učeníkov spočítať si náklady

   

14:25-35

 

podobenstvo o stratenej ovci, o stratenej minci a o márnotratnom synovi

   

15:1-32

 

podobenstvo o nespravodlivom správcovi a o boháčovi a Lazarovi

   

16:1-31

 

nabáda neprivádzať druhých k pádu, odpúšťať a mať vieru

   

17:1-10

 

Betánia

Lazar zomiera a je vzkriesený

     

11:1-46

Jeruzalem; Efraim

Ježiša chcú zabiť; ide do Efraima

     

11:47-54

Samária; Galilea

uzdravuje 10 malomocných; opisuje, ako príde Božie Kráľovstvo

   

17:11-37

 

Samária alebo Galilea

podobenstvo o vytrvalej vdove a o farizejovi a vyberačovi daní

   

18:1-14

 

Perea

učí o manželstve a rozvode

19:1-12

10:1-12

   

žehná deti

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

odpovedá na otázku bohatého muža; podobenstvo o robotníkoch vo vinici, ktorí dostali rovnakú mzdu

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Perea (?)

tretíkrát predpovedá, že bude zabitý

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Jakub a Ján chcú významné postavenie v Kráľovstve

20:20-28

10:35-45

   

Jericho

uzdravuje dvoch slepcov; ide k Zachejovi; podobenstvo o 10 mínach

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28