Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A6-A

Časová os: Judskí a izraelskí králi a proroci (1. časť)

Králi južného dvojkmeňového judského kráľovstva

997 pred n. l.

Rechoboám: 17 rokov

980

Abijah (Abijam): 3 roky

978

Asa: 41 rokov

937

Jehošafat: 25 rokov

913

Jehorám: 8 rokov

asi 906

Achaziah: 1 rok

asi 905

kráľovná Atalia: 6 rokov

898

Joáš: 40 rokov

858

Amaciah: 29 rokov

829

Uzzijah (Azariah): 52 rokov

Králi severného desaťkmeňového izraelského kráľovstva

997 pred n. l.

Jeroboám: 22 rokov

asi 976

Nadáb: 2 roky

asi 975

Báša: 24 rokov

asi 952

Éla: 2 roky

Zimri: 7 dní (asi 951)

Omri a Tibni: 4 roky

asi 947

Omri (sám): 8 rokov

asi 940

Achab: 22 rokov

asi 920

Achaziah: 2 roky

asi 917

Jehorám: 12 rokov

asi 905

Jehu: 28 rokov

876

Jehoachaz: 14 rokov

asi 862

Jehoachaz a Joáš: 3 roky

asi 859

Joáš (sám): 16 rokov

asi 844

Jeroboám II.: 41 rokov

  • Zoznam prorokov

  • Joel

  • Eliáš

  • Elizeus

  • Jonáš

  • Amos