Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-E

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Ježišova služba v Galilei (3. časť) a v Judei

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

32, po Pesachu

Galilejské more; Betsaida

pri plavbe do Betsaidy Ježiš vystríha učeníkov pred kvasom farizejov; uzdravuje slepého

16:5-12

8:13-26

   

okolie Filipovej Cézarey

hovorí o kľúčoch Kráľovstva; predpovedá, že bude zabitý a vzkriesený

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

vrch Hermon (?)

jeho premenenie; prehovorí Jehova

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

okolie Filipovej Cézarey

uzdravuje chlapca posadnutého démonom

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

znova predpovedá, že bude zabitý

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kafarnaum

platí daň mincou z vylovenej ryby

17:24-27

     

hovorí, kto je najväčší v Kráľovstve; podobenstvo o stratenej ovci a o nemilosrdnom otrokovi

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea – Samária

cestou do Jeruzalema nabáda učeníkov uprednostňovať Kráľovstvo

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Posledné mesiace Ježišovej služby – Judea

ČAS

MIEST

OUDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

32, Sviatok stánkov

Jeruzalem

počas sviatku vyučuje; stráže sú poslané zatknúť ho

     

7:11-52

hovorí, že je „svetlo sveta“; uzdravuje muža slepého od narodenia

     

8:12–9:41

Judea (?)

vysiela 70 učeníkov; prídu nadšení

   

10:1-24

 

Judea; Betánia

podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi; ide k Márii a Marte

   

10:25-42

 

Judea (?)

opakuje vzorovú modlitbu; podobenstvo o vytrvalom priateľovi

   

11:1-13

 

vyháňa démonov Božím prstom; opäť hovorí o znamení Jonáša

   

11:14-36

 

je hosťom u farizeja; odsudzuje pokrytectvo farizejov

   

11:37-54

 

podobenstvo o nerozumnom boháčovi a o vernom správcovi

   

12:1-59

 

v sabat uzdravuje zhrbenú ženu; podobenstvo o horčičnom zrnku a o kvase

   

13:1-21

 

32, Sviatok zasvätenia

Jeruzalem

podobenstvo o ovčinci a dobrom pastierovi; Židia ho chcú kameňovať; ide do Betánie za Jordánom

     

10:1-39