Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B1

Posolstvo Biblie

Boh Jehova má právo vládnuť a vládne tým najlepším spôsobom. Jeho zámer so zemou a s ľuďmi sa splní.

Po roku 4026 pred n. l.

„Had“ spochybňuje Jehovovo právo vládnuť i spôsob, akým vládne. Jehova sľubuje, že sa postará o príchod „potomstva“, čiže „semena“, ktoré napokon zničí hada, Satana. (1. Mojžišova 3:1–5, 15, pozn.) Dovoľuje však, aby si ľudia určitý čas vládli sami, a hadovi umožňuje na nich vplývať.

1943 pred n. l.

Jehova hovorí Abrahámovi, že sľúbené „potomstvo“ bude pochádzať z jeho rodovej línie. (1. Mojžišova 22:18)

Po roku 1070 pred n. l.

Jehova sľubuje kráľovi Dávidovi a po ňom jeho synovi Šalamúnovi, že „potomok“ sa objaví v ich rodovej línii. (2. Samuelova 7:12, 16; 1. Kráľov 9:3–5; Izaiáš 9:6, 7)

29 n. l.

Jehova zjavuje, že sľúbeným „potomkom“ a dedičom Dávidovho trónu je Ježiš. (Galaťanom 3:16; Lukáš 1:31–33; 3:21, 22)

33 n. l.

Had, Satan, dočasne ochromuje sľúbené „potomstvo“, keď zapríčiňuje Ježišovu smrť. Jehova kriesi Ježiša k životu v nebi a prijíma jeho obeť, ktorá má hodnotu dokonalého ľudského života. Tým kladie základ, aby mohli byť ľuďom odpustené hriechy a mohli získať večný život, ktorý Adam stratil. (1. Mojžišova 3:15; Skutky 2:32–36; 1. Korinťanom 15:21, 22)

1914 n. l. alebo krátko nato

Ježiš vyháňa hada, Satana, z neba. Ten je nútený krátky čas zostať len v blízkosti zeme. (Zjavenie 12:7–9, 12)

Budúcnosť

Ježiš uväzní Satana na 1 000 rokov a potom ho zničí, teda mu symbolicky rozmliaždi hlavu. Jehovov pôvodný zámer so zemou a s ľuďmi sa splní, jeho meno bude očistené od pohany a jeho vláda sa dokáže ako najlepšia. (Zjavenie 20:1–3, 10; 21:3, 4)