Prvá Mojžišova 48:1–22

  • Jakob žehná Jozefových dvoch synov (1 – 12)

  • Efraim dostáva väčšie požehnanie (13 – 22)

48  Potom Jozefovi povedali: „Tvoj otec slabne.“ Vtedy vzal so sebou svojich dvoch synov Manaššeho a Efraima+ a šiel k Jakobovi.  Keď Jakobovi oznámili, že k nemu prišiel jeho syn Jozef, Izrael pozbieral sily a posadil sa na posteli.  Povedal Jozefovi: „Všemohúci Boh sa mi zjavil v Luze v kanaánskej krajine a požehnal ma.+  Povedal mi: ‚Urobím ťa plodným, dám ti veľa potomkov a urobím z teba veľký národ.+ Túto krajinu dám tvojim potomkom* a bude natrvalo ich.‘+  A tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, skôr ako som k tebe prišiel, sa stanú mojimi.+ Efraim a Manašše budú mojimi synmi, tak ako sú nimi Rúben a Simeon.+  Ale deti, ktoré sa ti narodia po nich, budú patriť tebe. Budú niesť mená svojich dvoch bratov a dostanú dedičstvo z ich dedičného podielu.+  Keď som sa vracal z Páddanu, zomrela tvoja matka Ráchel.+ Bolo to v Kanaáne, ešte kus cesty od Efratu. A tak som ju pochoval tam, na ceste do Efratu, čiže Betlehema.“+  Potom Izrael uvidel Jozefových synov a spýtal sa: „Kto to je?“  Jozef odpovedal: „To sú moji synovia, ktorých mi dal Boh v tejto krajine.“+ A Izrael povedal: „Priveď ich, prosím, ku mne, aby som ich požehnal.“+ 10  Izrael mal v starobe veľmi slabý zrak a už takmer nevidel. Jozef ich preto priviedol bližšie k nemu a on ich pobozkal a objal. 11  Izrael povedal Jozefovi: „Nedúfal som, že ťa ešte niekedy uvidím,+ ale Boh mi doprial vidieť aj tvojich potomkov.“* 12  Potom ich Jozef zobral od Izraela* a poklonil sa až po zem. 13  Vzal oboch synov a priviedol ich bližšie k otcovi. Pravou rukou postavil Efraima+ k Izraelovej ľavici a ľavou rukou postavil Manaššeho+ k Izraelovej pravici. 14  Ale Izrael prekrížil ruky: pravú ruku položil na hlavu Efraima, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Manaššeho. Urobil to zámerne, hoci Manašše bol prvorodený.+ 15  Potom Jozefa požehnal slovami:+ „Pravý Boh, ktorému slúžili* moji predkovia Abrahám a Izák,+pravý Boh, ktorý bol mojím pastierom po celý môj život až dodnes,+ 16  ten, ktorý ma pomocou svojho anjela dostával z každého nešťastia,+ nech žehná chlapcov,+nech nosia moje meno a meno mojich predkov Abraháma a Izákaa nech ich pribudne na zemi.“+ 17  Keď Jozef videl, že otec má pravicu na Efraimovej hlave, nepáčilo sa mu to. Chytil otcovu ruku a chcel ju preložiť z Efraimovej hlavy na hlavu Manaššeho. 18  Povedal otcovi: „Nie, otec, tento je prvorodený.+ Jemu polož pravicu na hlavu.“ 19  Ale otec odmietol: „Viem, syn môj, viem. Aj z neho vznikne národ a aj on bude veľký. Ale jeho mladší brat bude väčší ako on+ a jeho potomkov* bude toľko, že by z nich mohli byť národy.“+ 20  V ten deň ich požehnal+ a povedal: „Nech Izraeliti spomínajú tvoje meno, keď sa budú navzájom žehnať: ‚Nech Boh dá, aby si bol ako Efraim a Manašše.‘“ Tak uprednostnil Efraima pred Manaššem. 21  Potom Izrael povedal Jozefovi: „Ja umieram,+ ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich predkov.+ 22  A tebe dávam o jeden diel zeme* viac ako tvojim bratom, ten, ktorý som mečom a lukom získal z rúk Amorejcov.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tvojmu semenu“.
Dosl. „tvoje semeno“.
Dosl. „z jeho kolien“.
Dosl. „pred ktorým kráčali“.
Dosl. „semena“.
Al. „o jeden horský hrebeň“.