Prvá Mojžišova 11:1–32

11  Všetci ľudia na zemi* hovorili jedným jazykom a mali jednu slovnú zásobu.  Keď sa vydali na východ, našli údolnú rovinu v krajine Šineár+ a usadili sa tam.  Povedali jeden druhému: „Poďme, urobme tehly a vypáľme ich.“ Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.  Potom si povedali: „Postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nebudeme rozptýlení po zemi.“+  A Jehova zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia.  Jehova povedal: „Je to jeden ľud a hovoria jedným jazykom+ a toto začínajú robiť. Teraz budú schopní urobiť všetko, čo si zaumienia.  Preto zostúpme+ a zmäťme ich jazyk, aby sa medzi sebou nedorozumeli.“  Tak ich Jehova rozptýlil po celej zemi+ a oni to mesto prestali stavať.  Dostalo meno Bábel,*+ lebo tam Jehova zmiatol jazyk všetkých ľudí na zemi a Jehova ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. 10  Toto je záznam o Semovom potomstve.+ Dva roky po potope, keď mal Sem 100 rokov, sa stal otcom Arpachšada.+ 11  Po narodení Arpachšada žil Sem ešte 500 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér.+ 12  Keď mal Arpachšad 35 rokov, stal sa otcom Šelacha.+ 13  Po narodení Šelacha žil Arpachšad ešte 403 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 14  Keď mal Šelach 30 rokov, stal sa otcom Ebera.+ 15  Po narodení Ebera žil Šelach ešte 403 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 16  Keď mal Eber 34 rokov, stal sa otcom Pelega.+ 17  Po narodení Pelega žil Eber ešte 430 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 18  Keď mal Peleg 30 rokov, stal sa otcom Reua.+ 19  Po narodení Reua žil Peleg ešte 209 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 20  Keď mal Reu 32 rokov, stal sa otcom Serúga. 21  Po narodení Serúga žil Reu ešte 207 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 22  Keď mal Serúg 30 rokov, stal sa otcom Náchora. 23  Po narodení Náchora žil Serúg ešte 200 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 24  Keď mal Náchor 29 rokov, stal sa otcom Teracha.+ 25  Po narodení Teracha žil Náchor ešte 119 rokov a stal sa otcom ďalších synov a dcér. 26  Keď mal Terach 70 rokov, stal sa otcom Abrama,+ Náchora+ a Hárana. 27  Toto je záznam o Terachovom potomstve. Terach sa stal otcom Abrama, Náchora a Hárana. Háran sa stal otcom Lóta.+ 28  Háran zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure.+ 29  Abram a Náchor sa oženili. Abramova manželka sa volala Sáraj+ a Náchorova manželka sa volala Milka.+ Bola dcérou Hárana, ktorý bol otcom Milky a Jisky. 30  Sáraj bola neplodná,+ nemala deti. 31  Potom Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lóta,+ Háranovho syna, a svoju nevestu Sáraj, Abramovu manželku, a všetci sa vydali z chaldejského Uru do kanaánskej krajiny.+ Ale keď prišli do Cháranu,+ usadili sa tam. 32  Terach žil 205 rokov a potom v Chárane zomrel.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Celá zem“.
Význ. „zmätok“.