Prvá Mojžišova 16:1–16

16  Sáraj neporodila svojmu manželovi Abramovi žiadne deti.+ Mala však egyptskú slúžku, ktorá sa volala Hagar.+  Raz Sáraj povedala Abramovi: „Jehova mi nedal deti. Preto maj pomer s mojou slúžkou. Možno mi porodí deti ona.“+ A Abram ju počúvol.  Po desiatich rokoch odvtedy, čo Abram prišiel do kanaánskej krajiny, jeho manželka Sáraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala mu ju za ženu.  Mal teda pomer s Hagar a ona otehotnela. Keď zistila, že je tehotná, začala svojou paňou pohŕdať.  Vtedy Sáraj povedala Abramovi: „Za trápenie, ktoré prežívam, môžeš ty. Dala som ti svoju slúžku do náručia, ale keď zistila, že je tehotná, začala mnou pohŕdať. Nech Jehova rozsúdi medzi mnou a tebou.“  Abram jej povedal: „Tvoja slúžka je v tvojej moci. Urob s ňou, čo uznáš za vhodné.“ Sáraj začala Hagar ponižovať a tá od nej utiekla.  Potom ju Jehovov anjel našiel v pustatine pri prameni, ktorý je na ceste do Šuru.+  Spýtal sa jej: „Hagar, Sárajina slúžka, odkiaľ si prišla a kam ideš?“ „Utekám od svojej panej Sáraj,“ odpovedala.  Jehovov anjel jej povedal: „Vráť sa k svojej panej a podriaďuj sa jej.“* 10  Potom Jehovov anjel pokračoval: „Dám ti toľko potomkov,* že sa nebudú dať spočítať.“+ 11  Jehovov anjel dodal: „Si tehotná a porodíš syna. Dáš mu meno Izmael,* lebo Jehova počul o tvojom trápení. 12  Bude ako divý osol.* Bude proti všetkým a všetci budú proti nemu a bude bývať naproti všetkým svojim bratom.“* 13  A vzývala meno Jehovu, ktorý s ňou hovoril, a povedala: „Si Boh, ktorý vidí všetko.“+ Nazvala ho tak preto, lebo uvažovala: „Naozaj som videla toho, ktorý vidí mňa?!“ 14  Preto sa studňa volá Beer-Lachaj-Roj.* (Leží medzi Kádešom a Beredom.) 15  O nejaký čas Hagar porodila Abramovi syna a Abram mu dal meno Izmael.+ 16  Abram mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela.

Poznámky pod čiarou

Al. „pokor sa pod jej ruku“.
Dosl. „semena“.
Význ. „Boh počuje“.
Podľa iných názorov sa toto slovo vzťahuje na zebru. Pravdepodobne ide o narážku na sklony k nezávislosti.
Al. možno „bude žiť v nepriateľstve so všetkými svojimi bratmi“.
Význ. „studňa Živého, ktorý ma vidí“.