Prvá Mojžišova 22:1–24

22  Potom pravý Boh vyskúšal Abraháma.+ Zavolal naňho: „Abrahám!“ On povedal: „Áno, Pane?“  Boh povedal: „Vezmi, prosím, svojho syna, svojho jediného syna Izáka,+ ktorého tak miluješ,+ choď do krajiny Mórija+ a tam ho obetuj ako zápalnú obeť na vrchu, ktorý ti ukážem.“  Abrahám skoro ráno vstal, osedlal osla a vzal so sebou dvoch sluhov a svojho syna Izáka. Naštiepal drevo na zápalnú obeť a vydal sa na cestu k miestu, ktoré mu pravý Boh ukázal.  Na tretí deň, keď Abrahám zdvihol zrak, uvidel v diaľke to miesto.  Povedal svojim sluhom: „Zostaňte tu aj s oslom, ale ja s chlapcom pôjdeme vzdať poctu Bohu a vrátime sa k vám.“  Abrahám vzal drevo na zápalnú obeť a naložil ho na svojho syna Izáka. Vzal oheň a nôž* a obaja odišli.  Cestou Izák oslovil svojho otca Abraháma: „Otec!“ Ten povedal: „Áno, syn môj?“ Izák sa opýtal: „Máme oheň a drevo, ale kde je ovca na zápalnú obeť?“  „Boh sa postará o ovcu na zápalnú obeť,+ syn môj,“ odpovedal Abrahám. A obaja šli ďalej.  Keď prišli na miesto, o ktorom hovoril pravý Boh, Abrahám tam postavil oltár a nakládol naň drevo. Zviazal svojmu synovi Izákovi ruky a nohy a položil ho na oltár hore na drevo.+ 10  Potom vzal nôž a chystal sa zabiť svojho syna,+ 11  no vtom naňho z neba zavolal Jehovov anjel: „Abrahám, Abrahám!“ „Áno, Pane?“ odpovedal. 12  Anjel pokračoval: „Neubližuj chlapcovi, nič mu neurob! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel svojho syna, svojho jediného.“+ 13  Vtedy sa Abrahám rozhliadol a uvidel, že v neďalekej húštine je baran, ktorý sa tam zachytil rohami. A tak šiel, vzal barana a obetoval ho ako zápalnú obeť namiesto svojho syna. 14  A Abrahám nazval to miesto Jehova-Jire.* Preto sa dodnes hovorí: „Jehova sa o to na svojom vrchu postará.“+ 15  Jehovov anjel zavolal z neba na Abraháma druhý raz 16  a povedal: „‚Prisahám na seba,‘ vyhlasuje Jehova,+ ‚pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho syna, svojho jediného,+ 17  určite ťa požehnám a dám ti toľko potomstva,* až ho bude ako hviezd na nebi a ako zrniek piesku na morskom brehu,+ a tvoje potomstvo* si podmaní mestá* svojich nepriateľov.+ 18  Pretože si poslúchol môj hlas, prostredníctvom tvojho potomstva*+ budú požehnané* všetky národy zeme.‘“+ 19  Potom sa Abrahám vrátil k svojim sluhom a spoločne sa vydali naspäť do Beer-Šeby.+ A Abrahám tam zostal bývať. 20  Po týchto udalostiach Abrahámovi oznámili: „Milka porodila tvojmu bratovi Náchorovi synov:+ 21  prvorodeného Úca, jeho brata Búza, Kemuela (Aramovho otca), 22  Keseda, Chazoa, Pildaša, Jidlafa a Betuela.“+ 23  Betuel sa stal otcom Rebeky.+ Týchto ôsmich porodila Milka Abrahámovmu bratovi Náchorovi. 24  Jeho vedľajšia manželka* Reuma mu tiež porodila synov: Tébacha, Gachama, Tachaša a Maachu.

Poznámky pod čiarou

Al. „nôž na zabíjanie“.
Význ. „Jehova sa postará; Jehova dohliadne“.
Dosl. „bránu“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semena“.
Dosl. „semena“.
Al. „si zaobstarajú požehnanie“.
Al. „konkubína“. Pozri Slovník pojmov.