Prvá Mojžišova 13:1–18

13  Potom Abram zobral všetko, čo mal, a spolu s manželkou a Lótom odišiel z Egypta do Negebu.+  Abram bol veľmi bohatý, mal veľa stád, striebra a zlata.+  Cestou z Negebu do Bételu táboril na rôznych miestach, až prišiel na miesto medzi Bételom a Ajom,+ kde si už raz rozložil svoj stan  a kde postavil oltár. Tam vzýval Jehovovo meno.  Aj Lót, ktorý putoval s Abramom, mal ovce, dobytok a stany.  Ale krajina im už nestačila na to, aby mohli bývať spolu na jednom mieste, lebo mali veľmi veľa majetku.  Preto medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lótových stád vznikla hádka. (Vtedy v tej krajine bývali Kanaánci a Perizejci.)+  A Abram povedal Lótovi:+ „Prosím, nech už nie sú hádky medzi nami dvoma a medzi mojimi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia.  Či nemáš pred sebou celú krajinu? Preto ťa prosím, oddeľ sa odo mňa. Ak pôjdeš vľavo, ja pôjdem vpravo, a ak pôjdeš vpravo, ja pôjdem vľavo.“ 10  Lót sa rozhliadol a videl, že celý jordánsky kraj+ až po Coár+ je dobre zavlažovaný a že je ako Jehovova záhrada,+ ako egyptská krajina. (To bolo predtým, ako Jehova zničil Sodomu a Gomoru.) 11  Lót si teda vybral celý jordánsky kraj a presunul sa na východ. Tak sa od seba oddelili. 12  Abram býval v kanaánskej krajine a Lót medzi mestami jordánskeho kraja.+ Časom si rozložil stan blízko Sodomy. 13  Ale Sodomčania boli skazení a veľmi hrešili proti Jehovovi.+ 14  Po Lótovom odchode Jehova povedal Abramovi: „Rozhliadni sa, prosím, z miesta, kde stojíš, a pozri sa na sever i na juh, na východ i na západ, 15  lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojim potomkom* a bude natrvalo vaša.+ 16  Dám ti toľko potomkov,* že ich bude ako prachu na zemi. Keby niekto dokázal spočítať zrnká prachu na zemi, potom by bolo možné spočítať aj tvojich potomkov.*+ 17  Vstaň, prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ti ju dám.“ 18  Abram ďalej býval v stanoch a o nejaký čas sa usadil medzi veľkými stromami Mamreho,+ ktoré sú v Hebrone,+ a postavil tam oltár Jehovovi.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tvojmu semenu“.
Dosl. „semena“.
Dosl. „tvoje semeno“.