Prvá Mojžišova 1:1–31

1  Na počiatku Boh stvoril nebo a zem.+  Zem bola beztvárna a pustá, povrch vodnej hlbiny*+ zahaľovala tma a Božia činná sila*+ sa vznášala* nad vodami.+  Boh povedal: „Nech je svetlo.“ A bolo svetlo.+  A Boh videl, že svetlo je dobré, a začal oddeľovať svetlo od tmy.  Boh nazval svetlo dňom a tmu nocou.+ A bol večer a bolo ráno, prvý deň.  Potom Boh povedal: „Nech je priestor+ medzi vodami a nech sa oddelia vody od vôd.“+  Tak sa aj stalo. Boh urobil priestor a oddelil vody pod priestorom od vôd nad priestorom.+  A Boh nazval priestor nebom. A bol večer a bolo ráno, druhý deň.  Potom Boh povedal: „Nech sa vody pod nebom nahromadia na jedno miesto a nech sa objaví súš.“+ Tak sa aj stalo. 10  Boh nazval súš zemou+ a nahromadené vody nazval morom.+ A Boh videl, že je to dobré.+ 11  Potom Boh povedal: „Nech zo zeme vyrastie tráva a rastliny, ktoré prinášajú semeno, a ovocné stromy, ktoré prinášajú plody so semenami, podľa svojho druhu.“ Tak sa aj stalo. 12  Zo zeme začala rásť tráva a rastliny, ktoré prinášajú semeno,+ a ovocné stromy, ktoré prinášajú plody so semenami, podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 13  A bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14  Potom Boh povedal: „Nech sú v nebeskom priestore svetlá,*+ aby oddeľovali deň od noci,+ a nech slúžia ako znamenia na určovanie období, dní a rokov.+ 15  Budú svietiť v nebeskom priestore a osvetľovať zem.“ Tak sa aj stalo. 16  Boh urobil dve veľké svetelné telesá: väčšie svetelné teleso, aby vládlo nad dňom,+ a menšie, aby vládlo nad nocou. A urobil aj hviezdy.+ 17  Boh ich umiestnil do nebeského priestoru, aby osvetľovali zem 18  a aby vládli dňu a noci a oddeľovali svetlo od tmy.+ A Boh videl, že je to dobré. 19  A bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. 20  Potom Boh povedal: „Nech sa vody hemžia živými tvormi* a nech lietajúce tvory* lietajú nad zemou v nebeskom priestore.“+ 21  Boh stvoril veľké morské tvory a všetky živé tvory* podľa ich druhu, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách, a všetky okrídlené lietajúce tvory podľa ich druhu. A Boh videl, že je to dobré. 22  Boh ich požehnal a povedal: „Buďte plodné, množte sa a naplňte morské vody.+ A nech sa na zemi množia lietajúce tvory.“ 23  A bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24  Potom Boh povedal: „Nech zem vydá živé tvory* podľa ich druhu, domáce zvieratá, plazy* a divé zvieratá podľa ich druhu.“+ Tak sa aj stalo. 25  Boh urobil divé zvieratá, domáce zvieratá a všetky plazy podľa ich druhu. A Boh videl, že je to dobré. 26  Potom Boh povedal: „Urobme+ človeka na svoj obraz,+ aby sa nám podobal.+ Nech vládne nad morskými rybami, nebeským vtáctvom,* domácimi zvieratami a všetkými plazmi, ktoré sa pohybujú po zemi.+ Nech vládne nad celou zemou.“ 27  Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.+ 28  A Boh ich požehnal a povedal im: „Buďte plodní, množte sa, naplňte zem+ a podmaňte si ju+ a vládnite+ nad morskými rybami a nebeským vtáctvom a každým živočíchom, ktorý sa pohybuje po zemi.“ 29  A Boh povedal: „Dávam vám všetky rastliny prinášajúce semeno, ktoré sú na zemi, a všetky stromy, ktoré prinášajú plody so semenom. Nech vám slúžia ako potrava.+ 30  A všetkým divým zvieratám, všetkým nebeským vtákom a všetkému, čo sa pohybuje po zemi a v čom je život,* dávam ako potravu všetko zelené rastlinstvo.“+ Tak sa aj stalo. 31  A Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré.+ A bol večer a bolo ráno, šiesty deň.

Poznámky pod čiarou

Al. „vzdúvajúcich sa vôd“.
Al. „Boží duch“.
Al. „pohybovala“.
Al. „svetelné telesá“.
Al. „dušami“.
Hebrejské slovo zahŕňalo vtáky a iné okrídlené tvory, napríklad hmyz.
Al. „duše“.
Al. „duše“.
Hebrejské slovo zjavne zahŕňalo okrem plazov aj hlodavce, hmyz a iné drobné tvory.
Al. „lietajúcimi tvormi“.
Al. „živá duša“.