Prvá Mojžišova 33:1–20

33  Jakob sa rozhliadol a uvidel prichádzať Ezaua so 400 mužmi.+ Preto rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a dve slúžky.+  Dopredu dal slúžky a ich deti,+ za ne Leu a jej deti+ a dozadu dal Ráchel+ a Jozefa.  Sám išiel pred nimi, a ako sa približoval k svojmu bratovi, sedemkrát sa poklonil až k zemi.  Ezau sa mu rozbehol v ústrety, objal ho a pobozkal a obaja sa rozplakali.  Keď Ezau zdvihol zrak a uvidel ženy a deti, spýtal sa: „Kto sú títo s tebou?“ Jakob odpovedal: „Deti, ktorými Boh obdaril tvojho sluhu.“+  Vtedy pristúpili slúžky so svojimi deťmi a poklonili sa,  potom pristúpila Lea so svojimi deťmi a poklonili sa a nakoniec pristúpil Jozef s Ráchel a poklonili sa.+  Ezau sa spýtal: „Prečo si poslal všetkých tých ľudí a zvieratá?“+ „Aby som získal priazeň svojho pána,“ odpovedal Jakob.+  Ezau mu na to povedal: „Ja mám všetkého dosť, brat môj.+ Len si nechaj, čo je tvoje.“ 10  „Nie, prosím,“ povedal Jakob. „Ak som získal tvoju priazeň, prijmi odo mňa tento dar. Lebo keď som videl tvoju tvár, akoby som videl Božiu tvár, pretože si ma prijal láskavo.+ 11  Vezmi si, prosím, tento dar,* ktorý som ti priniesol,+ lebo Boh mi prejavil priazeň a mám všetko, čo potrebujem.“+ A toľko naňho naliehal, až si to vzal. 12  Potom Ezau povedal: „Vydajme sa na cestu a ja pôjdem v čele.“ 13  Ale Jakob mu povedal: „Môj pane, vieš, že deti sú ešte malé+ a že mám so sebou ovce a dobytok, ktorý pridája mladé. Ak ich budem hnať príliš rýchlo čo len jeden deň, celé stádo uhynie. 14  Môj pane, choď, prosím, napred a tvoj sluha pôjde pomalšie, podľa toho, ako rýchlo pôjdu zvieratá a ako budú vládať deti, a stretneme sa so svojím pánom až v Seire.“+ 15  Ezau vtedy povedal: „Tak potom aspoň dovoľ, aby som ti nechal niekoľko svojich ľudí.“ Jakob mu povedal: „Prečo by si to robil? Mne stačí, že budem mať priazeň svojho pána.“ 16  A tak Ezau odišiel v ten deň naspäť do Seiru. 17  Jakob sa vybral do Sukkótu,+ kde si postavil dom a pre svoje stáda urobil prístrešky. A nazval to miesto Sukkót.* 18  Potom Jakob pokračoval v ceste z Páddan-Aramu,+ až bezpečne dorazil k mestu Sichem+ v Kanaáne+ a utáboril sa blízko mesta. 19  A od synov Chamora, Sichemovho otca, získal za 100 kesít* kus poľa,+ kde si postavil stan. 20  Postavil tam aj oltár a nazval ho „Boh je Bohom Izraela“.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „moje požehnanie“.
Význ. „stánky; prístrešky“.
Staroveká peňažná jednotka neznámej hodnoty.