Die handelinge van die apostels 3:1-26

  • Petrus genees ’n verlamde bedelaar (1-10)

  • Petrus praat by Pilaargang van Salomo (11-26)

    • “Wanneer alle dinge herstel word” (21)

    • ’n Profeet soos Moses (22)

3  En Petrus en Johannes het na die tempel gegaan vir die uur van gebed, die negende uur,*  en mense het ’n sekere man wat van geboorte af verlam was, daarheen gedra. Hulle het hom elke dag neergesit naby die tempeldeur wat Mooi genoem is, sodat hy kon bedel* by die mense wat by die tempel ingaan.  Toe hy Petrus en Johannes sien, wat op die punt was om by die tempel in te gaan, het hy by hulle begin bedel.*  Maar Petrus en Johannes het reguit na hom gekyk, en Petrus het gesê: “Kyk na ons.”  En hy het dit gedoen, want hy het gehoop dat hy iets by hulle sou kry.  Maar Petrus het gesê: “Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasarener, loop!”+  Toe het Petrus sy regterhand gevat en hom opgehelp.+ Onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword,+  en hy het opgespring en regop gestaan+ en begin loop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring het en God geloof het.  En al die mense het gesien hoe hy loop en God loof. 10  En hulle het hom begin herken as die man wat gewoonlik by die tempel se Mooipoort gesit en bedel* het,+ en hulle was verstom en kon nie glo wat met hom gebeur het nie. 11  Terwyl die man nog aan Petrus en Johannes vasgehou het, het al die mense ingestroom by die plek wat die Pilaargang van Salomo genoem is.+ Almal was baie verbaas. 12  Toe Petrus dit sien, het hy vir die mense gesê: “Manne van Israel, hoekom is julle so verbaas hieroor, en hoekom staar julle ons aan asof ons hom deur ons eie krag of toegewydheid aan God laat loop het? 13  Die God van Abraham, Isak en Jakob,+ die God van ons voorvaders, het sy Kneg,+ Jesus,+ verheerlik, wat deur julle oorgelewer+ en verwerp is terwyl hy voor Pilatus gestaan het, al het Pilatus besluit om hom vry te laat. 14  Ja, julle het daardie heilige en regverdige man verwerp, en julle het gevra dat ’n man wat ’n moordenaar is, aan julle gegee word,+ 15  terwyl julle die een wat mense na die lewe lei,*+ doodgemaak het. Maar God het hom uit die dood opgewek, ’n feit waarvan ons getuies is.+ 16  En deur sy naam en deur ons geloof in sy naam is hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat ons deur Jesus het, het hierdie man voor julle almal heeltemal gesond gemaak. 17  En broers, ek weet dat julle, net soos julle leiers,+ nie geweet het wat julle doen nie.+ 18  Maar op hierdie manier het God die dinge vervul wat hy vooraf deur middel van al die profete aangekondig het, dat sy Christus sou ly.+ 19  “Toon dus berou+ en draai om+ sodat julle sondes uitgewis kan word.+ Dan sal Jehovah* self tye van verfrissing bring 20  en sal hy die Christus stuur wat vir julle aangestel is, naamlik Jesus. 21  Hy moet in die hemel bly tot die tyd wanneer alle dinge herstel word, waarvan God deur middel van sy heilige profete van die ou tyd gepraat het. 22  Want Moses het gesê: ‘Jehovah* julle God sal vir julle uit julle broers ’n profeet soos ek laat kom.+ Julle moet luister na alles wat hy vir julle sê.+ 23  Ja, enigiemand* wat nie na daardie Profeet luister nie, sal heeltemal onder die volk uit vernietig word.’+ 24  En al die profete van Samuel af het ook duidelik oor hierdie dae gepraat.+ 25  Julle is die kinders van die profete en van die verbond wat God met julle voorvaders gemaak het+ toe hy vir Abraham gesê het: ‘En deur middel van jou nageslag* sal al die families van die aarde geseën word.’+ 26  Nadat God sy Kneg aangestel het, het hy hom eers na julle toe gestuur+ om julle te seën deur elkeen van julle te help om op te hou met julle goddelose dade.”

Voetnote

D.w.s. omtrent 15:00.
Of “genadegawes kon vra”.
Of “genadegawes vra”.
Of “genadegawes vra”.
Of “die Hoofbewerker van die lewe”.
Of “enige siel”.
Lett. “saad”.