Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die handelinge van die apostels

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Aan Teofilus (1-5)

  • Getuies tot aan die eindes van die aarde (6-8)

  • Jesus vaar op na die hemel (9-11)

  • Dissipels kom in eenheid bymekaar (12-14)

  • Mattias gekies om Judas te vervang (15-26)

 • 2

  • Heilige gees uitgestort by Pinkster (1-13)

  • Petrus se toespraak (14-36)

  • Skares reageer op Petrus se toespraak (37-41)

   • 3 000 gedoop (41)

  • Christelike broederskap (42-47)

 • 3

  • Petrus genees ’n verlamde bedelaar (1-10)

  • Petrus praat by Pilaargang van Salomo (11-26)

   • “Wanneer alle dinge herstel word” (21)

   • ’n Profeet soos Moses (22)

 •   4

  • Petrus en Johannes word gearresteer (1-4)

   • Aantal gelowiges groei tot 5 000 manne (4)

  • Verhoor voor die Sanhedrin (5-22)

   • ‘Ons kan nie ophou praat nie’ (20)

  • Gebed om moedig te wees (23-31)

  • Dissipels deel besittings (32-37)

 • 5

  • Ananias en Saffira (1-11)

  • Apostels doen baie wonderwerke (12-16)

  • Gevange geneem en vrygelaat (17-21a)

  • Weer voor die Sanhedrin (21b-32)

   • ‘Eerder aan God gehoorsaam as aan mense’ (29)

  • Gamaliël se raad (33-40)

  • Predikingswerk van huis tot huis (41, 42)

 • 6

  • Sewe manne gekies om te dien (1-7)

  • Stefanus aangekla van laster (8-15)

 • 7

  • Stefanus praat voor die Sanhedrin (1-53)

   • Tydperk van die aartsvaders (2-16)

   • Moses se leierskap; Israel se afgodediens (17-43)

   • God woon nie in mensgemaakte tempels nie (44-50)

  • Stefanus met klippe doodgegooi (54-60)

 • 8

  • Saulus die vervolger (1-3)

  • Filippus is produktief in Samaria (4-13)

  • Petrus en Johannes na Samaria gestuur (14-17)

  • Simon probeer heilige gees koop (18-25)

  • Die Etiopiese eunug (26-40)

 • 9

  • Saulus op die pad na Damaskus (1-9)

  • Ananias gestuur om Saulus te help (10-19a)

  • Saulus preek oor Jesus in Damaskus (19b-25)

  • Saulus besoek Jerusalem (26-31)

  • Petrus genees Eneas (32-35)

  • Vrygewige Dorkas opgewek (36-43)

 • 10

  • Kornelius se visioen (1-8)

  • Petrus se visioen van gereinigde diere (9-16)

  • Petrus besoek Kornelius (17-33)

  • Petrus verkondig goeie nuus aan mense van die nasies (34-43)

   • ‘God is nie partydig nie’ (34, 35)

  • Mense van die nasies ontvang heilige gees en word gedoop (44-48)

 • 11

  • Petrus vertel die apostels wat gebeur het (1-18)

  • Barnabas en Saulus in Antiogië van Sirië (19-26)

   • Dissipels vir die eerste keer Christene genoem (26)

  • Agabus voorspel hongersnood (27-30)

 • 12

  • Jakobus doodgemaak; Petrus in die tronk (1-5)

  • Petrus wonderdadig vrygelaat (6-19)

  • Herodes deur ’n engel getref (20-25)

 • 13

  • Barnabas en Saulus as sendelinge gestuur (1-3)

  • Bediening op Siprus (4-12)

  • Paulus se toespraak in Antiogië van Pisidië (13-41)

  • Profetiese opdrag om vir die nasies te preek (42-52)

 • 14

  • Toename en teenstand in Ikonium (1-7)

  • Mense in Listra dink Paulus en Barnabas is gode (8-18)

  • Paulus met klippe gegooi, lewe nog (19, 20)

  • Gemeentes word versterk (21-23)

  • Terug na Antiogië van Sirië (24-28)

 • 15

  • Onenigheid in Antiogië oor besnydenis (1, 2)

  • Kwessie na Jerusalem geneem (3-5)

  • Apostels en ouermanne kom bymekaar (6-21)

  • Brief van die bestuursliggaam (22-29)

  • Gemeentes aangemoedig deur brief (30-35)

  • Paulus en Barnabas gaan uitmekaar (36-41)

 • 16

  • Paulus kies Timoteus (1-5)

  • Visioen van die Masedoniese man (6-10)

  • Lidia se bekering in Filippi (11-15)

  • Paulus en Silas in tronk gegooi (16-24)

  • Tronkbewaarder en sy huismense gedoop (25-34)

  •  Paulus vra vir ’n amptelike verskoning (35-40)

 • 17

  • Paulus en Silas in Tessalonika (1-9)

  • Paulus en Silas in Berea (10-15)

  • Paulus in Atene (16-22a)

  • Paulus se toespraak by die Areopagus (22b-34)

 • 18

  • Paulus se bediening in Korinte (1-17)

  • Terug na Antiogië van Sirië (18-22)

  • Paulus vertrek na Galasië en Frigië (23)

  • Apollos word gehelp (24-28)

 • 19

  • Paulus in Efese; party weer gedoop (1-7)

  • Paulus se onderrigtingswerk (8-10)

  • Sukses ten spyte van demone (11-20)

  • Opskudding in Efese (21-41)

 • 20

  • Paulus in Masedonië en Griekeland (1-6)

  • Eutigus opgewek in Troas (7-12)

  • Van Troas na Milete (13-16)

  • Paulus vergader met ouermanne in Efese (17-38)

   • Onderrigting van huis tot huis (20)

   • “Dit maak ’n mens gelukkiger om te gee” (35)

 • 21

  • Op pad na Jerusalem (1-14)

  • Aankoms in Jerusalem (15-19)

  • Paulus volg die ouermanne se raad (20-26)

  • Opskudding in tempel; Paulus gearresteer (27-36)

  • Paulus mag met die skare praat (37-40)

 • 22

  • Paulus se verdediging voor die skare (1-21)

  • Paulus gebruik sy Romeinse burgerskap (22-29)

  • Sanhedrin kom bymekaar (30)

 • 23

  • Paulus praat voor die Sanhedrin (1-10)

  • Paulus versterk deur die Here (11)

  • Plan om Paulus dood te maak (12-22)

  • Paulus oorgeplaas na Sesarea (23-35)

 • 24

  • Beskuldigings teen Paulus (1-9)

  • Paulus se verdediging voor Feliks (10-21)

  • Paulus se saak twee jaar lank uitgestel (22-27)

 • 25

  • Paulus se verhoor voor Festus (1-12)

   • ‘Die keiser moet my saak verhoor!’ (11)

  • Festus praat met Agrippa oor Paulus (13-22)

  • Paulus voor Agrippa (23-27)

 • 26

  • Paulus se verdediging voor Agrippa (1-11)

  • Paulus beskryf sy bekering (12-23)

  • Festus en Agrippa se reaksies (24-32)

 • 27

  • Paulus seil na Rome (1-12)

  • Storm tref die skip (13-38)

  • Skipbreuk (39-44)

 • 28

  • Op Malta (1-6)

  • Publius se pa word genees (7-10)

  • Weer op pad na Rome (11-16)

  • Paulus praat met Jode in Rome (17-29)

  • Paulus preek twee jaar lank moedig (30, 31)