Die handelinge van die apostels 24:1-27

  • Beskuldigings teen Paulus (1-9)

  • Paulus se verdediging voor Feliks (10-21)

  • Paulus se saak twee jaar lank uitgestel (22-27)

24  Vyf dae later het die hoëpriester Ananiʹas+ saam met party ouermanne en ’n openbare spreker* met die naam Tertulʹlus gekom en voor die goewerneur gesê waarvan hulle Paulus aankla.+  Toe Tertulʹlus geroep is, het hy Paulus voor die goewerneur begin beskuldig en gesê: “As gevolg van u geniet ons groot vrede, en weens u vooruitbeplanning vind daar veranderinge in hierdie nasie plaas.  Ons erken dit te alle tye en ook op alle plekke met die grootste dankbaarheid, Eksellensie Feliks.  Maar ek wil u nie verder ophou nie, en daarom smeek ek u om uit die goedheid van u hart ’n kort rukkie na ons te luister.  Want ons het gevind dat hierdie man ’n pes* is+ en dat hy al die Jode oor die hele aarde in opstand laat kom,+ en hy is ’n leier van die sekte van die Nasareners.+  Hy het ook probeer om die tempel te ontheilig, en daarom het ons hom gearresteer.+  *——  Wanneer u hom ondervra, sal u uitvind van al hierdie dinge waarvan ons hom beskuldig.”  Toe het die Jode hom ook begin beskuldig en gesê dat hierdie dinge waar is. 10  Toe die goewerneur met ’n knik vir Paulus beduie om te praat, het hy gesê: “Omdat ek goed weet dat hierdie nasie u al baie jare lank as regter het, sal ek myself met graagte voor u verdedig.+ 11  Ek het eers 12 dae gelede in Jerusalem aangekom om te aanbid, en as u wil, kan u uitvind of dit waar is.+ 12  Toe hulle my vind, was ek nie besig om in die tempel met iemand te stry of om die mense in die sinagoges of iewers in die stad opstandig te maak nie. 13  Hulle kan ook nie vir u bewys dat die dinge waarvan hulle my nou beskuldig, waar is nie. 14  Maar ek erken wel dat ek heilige diens aan die God van my voorvaders+ verrig volgens hierdie weg wat hulle ’n sekte noem. Ek glo alles wat in die Wet en in die boeke van die profete geskryf is.+ 15  En ek het die hoop op God, ’n hoop waarna hierdie manne ook uitsien, dat daar ’n opstanding+ van die regverdiges en die onregverdiges+ sal wees. 16  As gevolg hiervan probeer ek om altyd ’n skoon gewete voor God en mense te hê.+ 17  Ná ’n hele paar jaar het ek gekom om bydraes*+ vir my nasie te gee en om offers te bring. 18  Terwyl ek hiermee besig was, het hulle my in die tempel gevind, en ek was seremonieel gereinig,+ maar ek was nie saam met ’n skare of besig om ’n opskudding te veroorsaak nie. Daar was egter party Jode van die provinsie Asië 19  wat hier voor u behoort te wees om my te beskuldig as hulle nou eintlik enigiets teen my het.+ 20  Of laat die manne wat hier is, self sê wat ek verkeerd gedoen het toe hulle my voor die Sanheʹdrin laat staan het, 21  behalwe vir hierdie een ding wat ek uitgeroep het terwyl ek tussen hulle gestaan het: ‘Oor die opstanding van die dooies word ek vandag voor julle geoordeel!’”+ 22  Maar Feliks, wat die feite oor hierdie Weg+ goed geken het, het hulle weggestuur deur te sê: “Wanneer Liʹsias die militêre bevelvoerder kom, sal ek oor hierdie saak besluit.” 23  En hy het die militêre offisier beveel dat Paulus gevange gehou moet word, maar dat hy ’n mate van vryheid mag hê en dat sy mense toegelaat moet word om vir hom te sorg. 24  ’n Paar dae later het Feliks saam met sy Joodse vrou, Drusilʹla, gekom, en hy het Paulus laat kom en geluister hoe hy oor die geloof in Christus Jesus praat.+ 25  Maar terwyl Paulus gepraat het oor regverdigheid en selfbeheersing en die oordeel wat gaan kom,+ het Feliks bang geword en geantwoord: “Vir eers kan jy maar gaan, maar wanneer ek ’n geleentheid het, sal ek jou weer laat kom.” 26  Terselfdertyd het hy gehoop dat Paulus vir hom geld sou gee. Daarom het hy hom nog meer gereeld laat roep en met hom gepraat. 27  Maar ná twee jaar is Feliks deur Porcius Festus opgevolg, en omdat Feliks die Jode se goedkeuring wou hê,+ het hy Paulus in die tronk gelos.

Voetnote

Of “’n advokaat”.
Of “moeilikheidmaker”.
Of “genadegawes”.