Die handelinge van die apostels 19:1-41

  • Paulus in Efese; party weer gedoop (1-7)

  • Paulus se onderrigtingswerk (8-10)

  • Sukses ten spyte van demone (11-20)

  • Opskudding in Efese (21-41)

19  Terwyl Apolʹlos+ in Korinte was, het Paulus deur die binneland gegaan en in Efeʹse+ aangekom. Daar het hy ’n aantal dissipels gevind,  en hy het vir hulle gevra: “Het julle heilige gees ontvang toe julle gelowiges geword het?”+ Hulle het vir hom gesê: “Nee, ons het nog nooit gehoor dat daar ’n heilige gees is nie.”  Toe het hy gevra: “Met watter doop is julle dan gedoop?” Hulle het gesê: “Met die doop van Johannes.”+  Paulus het gesê: “Johannes het gedoop met die doop as ’n simbool van berou+ en hy het vir die mense gesê om te glo in die een wat ná hom kom,+ dit wil sê in Jesus.”  Toe hulle dit hoor, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop.  En toe Paulus sy hande op hulle lê, het die heilige gees op hulle gekom,+ en hulle het in vreemde tale begin praat en geprofeteer.+  Daar was altesaam omtrent 12 manne.  Hy het in die sinagoge ingegaan+ en drie maande lank moedig gepreek deur toesprake te hou en met die mense te redeneer om hulle van die Koninkryk van God te oortuig.+  Maar toe party hardkoppig weier om te glo en hulle slegte dinge van Die Weg+ voor die skare sê, het hy van hulle af weggegaan+ en die dissipels van hulle afgesonder en elke dag toesprake in die skoolouditorium van Tiranʹnus gehou. 10  Dit het twee jaar lank so aangehou, en almal wat in die provinsie Asië gewoon het, het die woord van die Here gehoor, Jode sowel as Grieke. 11  En God het buitengewone kragtige werke deur die hande van Paulus bly doen,+ 12  en selfs doeke en voorskote wat aan sy liggaam geraak het, is na die siekes geneem,+ en hulle siektes het verdwyn, en die bose geeste het uitgekom.+ 13  Maar party van die Jode wat rondgereis het en demone uitgedryf het, het ook die naam van die Here Jesus probeer gebruik oor dié wat bose geeste gehad het. Hulle het gesê: “Ek beveel julle in die naam van Jesus wat deur Paulus verkondig word.”+ 14  En daar was sewe seuns van ’n Joodse hoofpriester met die naam Skeva wat dit gedoen het. 15  Maar die bose gees het vir hulle gesê: “Ek ken Jesus+ en ek weet wie Paulus+ is, maar wie is julle?” 16  Toe het die man in wie die bose gees was, op hulle gespring. Hy het teen hulle baklei en die oorhand oor die een ná die ander gekry sodat hulle kaal en beseer uit daardie huis gevlug het. 17  Al die Jode sowel as die Grieke wat in Efeʹse gewoon het, het daarvan gehoor en baie bang geword, en die naam van die Here Jesus is voortdurend verheerlik. 18  En baie van dié wat gelowiges geword het, het gekom en openlik bely en bekend gemaak wat hulle gedoen het. 19  Ja, baie van dié wat toorkuns beoefen het, het hulle boeke bymekaargebring en dit voor almal verbrand.+ En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50 000 silwerstukke werd was. 20  So het die woord van Jehovah* grootliks bly groei en kragtiger geword.+ 21  Ná hierdie dinge het Paulus besluit dat hy na Jerusalem sou reis+ nadat hy deur Masedoʹnië+ en Agaʹje gegaan het. Hy het gesê: “Nadat ek daar was, moet ek ook Rome toe gaan.”+ 22  Toe het hy twee van sy helpers, Timoʹteus+ en Erasʹtus,+ na Masedoʹnië gestuur, maar hy het ’n tyd lank in die provinsie Asië gebly. 23  In daardie tyd het daar ’n groot opskudding+ oor Die Weg+ ontstaan. 24  ’n Man met die naam Demeʹtrius, ’n silwersmid, het silwertempeltjies gemaak wat soos die tempel van Arʹtemis gelyk het. Hy en die ander ambagsmanne het ’n groot wins gemaak.+ 25  Hy het hulle en nog ander ambagsmanne bymekaargeroep en gesê: “Manne, julle weet goed dat dit hierdie werk is wat ons voorspoedig maak. 26  Nou sien en hoor julle hoe hierdie Paulus nie net in Efeʹse+ nie, maar in byna die hele provinsie Asië ’n groot groep oorreed het en hulle van opinie laat verander het. Hy sê dat die gode wat met hande gemaak word, nie regtig gode is nie.+ 27  Nou is ek ook bang dat ons besigheid ’n slegte naam sal kry en dat mense die tempel van die groot godin Arʹtemis as niks sal beskou nie. En al word sy nou in die hele provinsie Asië en oor die hele aarde aanbid, sal sy nie meer vereer word nie.” 28  Toe die mense dit hoor, het hulle baie kwaad geword. Hulle het begin uitroep: “Groot is Arʹtemis van die Efesiërs!” 29  Toe was daar verwarring oral in die stad, en hulle het almal saam by die teater ingestorm en Gajus en Aristarʹgus,+ Masedoniërs wat saam met Paulus gereis het, saamgesleep. 30  Paulus was bereid om in te gaan na die volk toe, maar die dissipels het hom nie toegelaat nie. 31  Selfs party mense wat die feeste en spele georganiseer het en ’n vriendelike gesindheid teenoor hom gehad het, het vir hom ’n boodskap gestuur en hom gesmeek om dit nie in die teater te waag nie. 32  Intussen was die vergadering in verwarring, want party het een ding uitgeroep en ander iets anders, en die meeste van hulle het nie geweet waarom hulle daar bymekaargekom het nie. 33  Toe het die mense Aleksander uit die skare gebring omdat die Jode hom vorentoe gestoot het. Aleksander het met sy hand beduie en wou hom voor die volk verdedig. 34  Maar toe hulle agterkom dat hy ’n Jood is, het hulle almal omtrent twee uur lank saam geskree: “Groot is Arʹtemis van die Efesiërs!” 35  Toe die hoofamptenaar van die stad die skare uiteindelik laat bedaar het, het hy gesê: “Manne van Efeʹse, wie weet tog nie dat die stad van die Efesiërs die bewaarder is van die groot Arʹtemis se tempel en die beeld wat uit die hemel geval het nie? 36  Omdat hierdie dinge nie ontken kan word nie, moet julle kalm bly en nie oorhaastig optree nie. 37  Want julle het hierdie manne hierheen gebring, wat nie tempelrowers of lasteraars van ons godin is nie. 38  As Demeʹtrius+ en die ambagsmanne by hom dus ’n saak teen iemand het – daar is howe en prokonsuls* daarvoor. Laat hulle mekaar daar aankla. 39  Maar as julle enigiets meer as dit wil hê, moet ’n wettige vergadering daaroor besluit. 40  Want wat vandag gebeur het, stel ons in groot gevaar. Ons kan van opstand aangekla word omdat ons nie ’n rede kan gee vir hierdie groot opskudding nie.” 41  En nadat hy hierdie dinge gesê het, het hy die vergadering verdaag.

Voetnote

’n Prokonsul was die Romeinse goewerneur van ’n provinsie. Sien Woordelys.