Die handelinge van die apostels 1:1-26

  • Aan Teofilus (1-5)

  • Getuies tot aan die eindes van die aarde (6-8)

  • Jesus vaar op na die hemel (9-11)

  • Dissipels kom in eenheid bymekaar (12-14)

  • Mattias gekies om Judas te vervang (15-26)

1  O Teoʹfilus, ek het die eerste verslag geskryf oor alles wat Jesus gedoen het en aan ander geleer het+  tot op die dag dat hy in die hemel opgeneem is,+ nadat hy deur heilige gees instruksies gegee het aan die apostels wat hy gekies het.+  Nadat hy gely het, het hy baie kere aan hulle verskyn op maniere wat bewys het dat hy regtig lewe.+ Hulle het hom oor ’n tydperk van 40 dae gesien, en hy het oor die Koninkryk van God gepraat.+  Terwyl hy saam met hulle vergader het, het hy hulle beveel: “Moenie Jerusalem verlaat nie,+ maar hou aan om te wag vir die dinge wat die Vader belowe het,+ waarvan julle by my gehoor het,  want Johannes het met water gedoop, maar oor net ’n paar dae sal julle met heilige gees gedoop word.”+  Toe hulle bymekaargekom het, het hulle vir hom gevra: “Here, herstel u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel?”+  Hy het vir hulle gesê: “Die Vader het tye en tydperke volgens sy wil vasgestel,* en dit is nie vir julle om daarvan te weet nie.+  Maar julle sal krag ontvang wanneer die heilige gees op julle kom,+ en julle sal getuies+ van my wees in Jerusalem,+ in die hele Judeʹa en Samariʹa+ en tot in die mees afgeleë deel* van die aarde.”+  Nadat hy hierdie dinge gesê het, is hy voor hulle oë van die aarde af opgelig, en ’n wolk het hom bedek, en hulle kon hom nie meer sien nie.+ 10  En terwyl hulle gekyk het hoe hy in die lug opvaar, het daar skielik twee mans in wit klere+ langs hulle gestaan 11  en vir hulle gesê: “Manne van Galileʹa, hoekom staan en kyk julle in die lug in? Hierdie Jesus wat van julle af in die lug opgeneem is, sal op dieselfde manier kom as wat julle hom na die hemel sien gaan het.” 12  Toe het hulle van die Olyfberg af na Jerusalem teruggegaan.+ Hierdie berg is naby Jerusalem, omtrent ’n kilometer* daarvandaan. 13  Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bo-kamer waar hulle gebly het. Petrus was daar, sowel as Johannes en Jakobus en Andreʹas, Filippus en Tomas, Bartolomeʹus en Matteʹus, Jakobus, die seun van Alfeʹus, Simon die ywerige en Judas, die seun van Jakobus.+ 14  Hulle almal het met een doel aanhou bid. Hulle het saam met ’n aantal vrouens,+ Jesus se ma, Maria, en sy broers+ gebid. 15  Gedurende daardie dae, toe daar omtrent 120 mense bymekaar was, het Petrus opgestaan en gesê: 16  “Manne, broers, die heilige gees het deur Dawid ’n profesie uitgespreek oor Judas,+ wat diegene wat Jesus gearresteer het, na hom toe gelei het.+ Daardie Skrifgedeelte moes vervul word. 17  Want hy was een van ons+ en is gekies om aan hierdie bediening deel te neem. 18  (Hierdie selfde man het ’n stuk grond gekoop met die geld wat hy vir sy onregverdigheid gekry het.+ Daar het hy kop eerste geval, sy liggaam het oopgebars* en al sy binnegoed het uitgekom.+ 19  Al die inwoners van Jerusalem het hiervan gehoor, en daarom is die stuk grond in hulle taal Akeldaʹma genoem, wat “bloedgrond” beteken.) 20  Want daar is in die boek van die Psalms geskryf: ‘Laat sy woonplek verlate word, en laat daar geen inwoner daarin wees nie’,+ en: ‘Laat iemand anders sy opsienersamp neem.’+ 21  Dit is dus nodig dat ons een van die manne kies wat saam met ons was gedurende die hele tyd dat die Here Jesus by ons was,* 22  vandat hy deur Johannes+ gedoop is tot op die dag dat hy van ons af na die hemel opgeneem is.+ Hy moet ook saam met ons ’n getuie van Jesus se opstanding wees.”+ 23  Toe het hulle twee voorgestel: Josef, wat Barʹsabbas en ook Justus genoem is, en Mattiʹas. 24  Toe het hulle gebid en gesê: “U, o Jehovah,* wat die harte van almal ken,+ wys watter een van hierdie twee manne u gekies het 25  om die plek van hierdie bediening en apostelskap in te neem, wat Judas verlaat het om na sy eie plek te gaan.”+ 26  Toe het hulle die lot oor hulle gewerp,+ en die lot het op Mattiʹas geval, en hy is by die 11 apostels gevoeg.*

Voetnote

Of “onder sy gesag geplaas”.
Of “tot aan die eindes”.
Lett. “’n sabbatsreis”, d.w.s. die afstand wat ’n Jood toegelaat is om op die Sabbat te reis.
Of “hy het binne-in oopgebars”.
Lett. “in- en uitgegaan het”.
Of “saam met . . . gereken”, d.w.s. soos die ander 11 beskou.